Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 2018/2019 • aktuality

Tento seminář byl bohužel zrušen

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, odborníky na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, právníky, odborové funkcionáře

Program semináře:

Seminář bude nově pojat jako p r ů v o d c e zástupce zaměstnavatele, jak má přistupovat k řešení odškodnění pracovního úrazu (nemoci z povolání) od vzniku případu až do likvidace odškodnění. Zejména bude zaměřen na vztahy postižený zaměstnanec – odpovědný zaměstnavatel - pojišťovna.

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • vznik pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vždy navozuje otázku, zda se v péči zaměstnavatele o BOZP nestala někde chyba • vracíme k otázkám řádného proškolování zaměstnanců z předpisů o BOZP • ke kategorizaci prací na rizikové (nerizikové) z hlediska nemocí z povolání • ke kontrole dodržování předpisů o BOZP • vše směřuje k otázce, zda se zaměstnavatel může plně nebo částečně zprostit odpovědnosti za pracovní úraz nebo nemoc z povolání
 • Řádné zaevidování pracovního úrazu a sepsání záznamu o pracovním úrazu
 • prvotní evidence o pracovním úrazu • sepsání záznamu o úrazu – alfa a omega řešení odškodnění • sporné otázky: úraz beze svědků, co se vlastně zaměstnanci stalo, jde vůbec o pracovní úraz • kdo (zaměstnavatel nebo zaměstnanec) a co porušil • jde jen o běžné riziko práce, anebo již o riskantní jednání zaměstnance • má smysl utvořit odškodňovací komisi?
 • Byla nahlášena nemoc z povolání (ohrožení nemocí z povolání) – mohu se jako zaměstnavatel bránit? A jak?
 • jak se může zaměstnavatel bránit proti uznání nemoci z povolání (ohrožení nemocí z povolání)?
 • Pracovní neschopnost na následky pracovního úrazu (nemoci z povolání)
 • začínáme odškodňovat pracovní úraz (nemoc z povolání) • máme za povinnost průběžně měsíčně odškodňovat • musíme mít podklady od ošetřujícího lékaře, od OSSZ a musíme mít případ zkonzultovaný s pojišťovnou (krácení odškodnění?)
 • Zaměstnanec se vrací, co s ním? Má nárok na odstupné?
 • zaměstnanec se vrací z pracovní neschopnosti, co s ním? • převedení na jinou práci • výpověď ze zdravotních důvodů, odstupné • překážka v práci na straně zaměstnavatele (právo na průměr)
 • Bolestné a ztížení společenského uplatnění
 • jak čelit riziku vyplacení náhrady za bolest a ZSU, které pojišťovna neakceptuje? „ Tanec mezi vlky“ – zaměstnanec – lékař, který vystavil posudek o B a ZSU – zaměstnavatel – pojišťovna
 • K dlouhodobému odškodňování PU a NzP předejte případ k likvidaci pojišťovně
 • případ předejte pojišťovně, pokud poškozený u Vás nezůstává v pracovním poměru, nezlobte se s případem
 • Přehled náhrad z důvodu pracovního úrazu (nemoci z povolání), zejména náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (renty)
 • Specifické případy rent: opomenutý výdělek, kratší pracovní úvazky, nezaměstnanost – zápočet minimální mzdy (zákon č. 181/2018 Sb. – žhavá novinka, na jaké případy dopadá?), stop renty, podnikající poškození
 • Jaké sankce hrozí zaměstnavateli, když došlo k pracovnímu úrazu díky zavinění zaměstnavatele? Jak se chránit proti těmto sankcím?
 • Zaměstnanec • zaměstnavatel • pojišťovna (práva a povinnosti)
 • kdo a jaká práva a povinnosti má v tomto „trojúhelníku“ vzájemných vztahů, zejména: na co má pojišťovna právo (uznat nebo neuznat pracovní úraz, žádat o přístup do zdravotnické dokumentace, stanovit rozsah krácení odškodnění?, do kdy má pojišťovna plnit?
 • Výběr z aktuálních témat odškodňování • judikatura soudů • připravovaná legislativa
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 14. listopadu 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16896
 • Stav: Zrušeno
Cena: 1 980 Kč