Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 2018/2019 • aktuality

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, odborníky na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, právníky, odborové funkcionáře

Program semináře:

Seminář bude nově pojat jako p r ů v o d c e zástupce zaměstnavatele, jak má přistupovat k řešení odškodnění pracovního úrazu (nemoci z povolání) od vzniku případu až do likvidace odškodnění. Zejména bude zaměřen na vztahy postižený zaměstnanec – odpovědný zaměstnavatel - pojišťovna.

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • vznik pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vždy navozuje otázku, zda se v péči zaměstnavatele o BOZP nestala někde chyba • vracíme k otázkám řádného proškolování zaměstnanců z předpisů o BOZP • ke kategorizaci prací na rizikové (nerizikové) z hlediska nemocí z povolání • ke kontrole dodržování předpisů o BOZP • vše směřuje k otázce, zda se zaměstnavatel může plně nebo částečně zprostit odpovědnosti za pracovní úraz nebo nemoc z povolání
 • Řádné zaevidování pracovního úrazu a sepsání záznamu o pracovním úrazu
 • prvotní evidence o pracovním úrazu • sepsání záznamu o úrazu – alfa a omega řešení odškodnění • sporné otázky: úraz beze svědků, co se vlastně zaměstnanci stalo, jde vůbec o pracovní úraz • kdo (zaměstnavatel nebo zaměstnanec) a co porušil • jde jen o běžné riziko práce, anebo již o riskantní jednání zaměstnance • má smysl utvořit odškodňovací komisi?
 • Byla nahlášena nemoc z povolání (ohrožení nemocí z povolání) – mohu se jako zaměstnavatel bránit? A jak?
 • jak se může zaměstnavatel bránit proti uznání nemoci z povolání (ohrožení nemocí z povolání)?
 • Pracovní neschopnost na následky pracovního úrazu (nemoci z povolání)
 • začínáme odškodňovat pracovní úraz (nemoc z povolání) • máme za povinnost průběžně měsíčně odškodňovat • musíme mít podklady od ošetřujícího lékaře, od OSSZ a musíme mít případ zkonzultovaný s pojišťovnou (krácení odškodnění?)
 • Zaměstnanec se vrací, co s ním? Má nárok na odstupné?
 • zaměstnanec se vrací z pracovní neschopnosti, co s ním? • převedení na jinou práci • výpověď ze zdravotních důvodů, odstupné • překážka v práci na straně zaměstnavatele (právo na průměr)
 • Bolestné a ztížení společenského uplatnění
 • jak čelit riziku vyplacení náhrady za bolest a ZSU, které pojišťovna neakceptuje? „ Tanec mezi vlky“ – zaměstnanec – lékař, který vystavil posudek o B a ZSU – zaměstnavatel – pojišťovna
 • K dlouhodobému odškodňování PU a NzP předejte případ k likvidaci pojišťovně
 • případ předejte pojišťovně, pokud poškozený u Vás nezůstává v pracovním poměru, nezlobte se s případem
 • Přehled náhrad z důvodu pracovního úrazu (nemoci z povolání), zejména náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (renty)
 • Specifické případy rent: opomenutý výdělek, kratší pracovní úvazky, nezaměstnanost – zápočet minimální mzdy (zákon č. 181/2018 Sb. – žhavá novinka, na jaké případy dopadá?), stop renty, podnikající poškození
 • Jaké sankce hrozí zaměstnavateli, když došlo k pracovnímu úrazu díky zavinění zaměstnavatele? Jak se chránit proti těmto sankcím?
 • Zaměstnanec • zaměstnavatel • pojišťovna (práva a povinnosti)
 • kdo a jaká práva a povinnosti má v tomto „trojúhelníku“ vzájemných vztahů, zejména: na co má pojišťovna právo (uznat nebo neuznat pracovní úraz, žádat o přístup do zdravotnické dokumentace, stanovit rozsah krácení odškodnění?, do kdy má pojišťovna plnit?
 • Výběr z aktuálních témat odškodňování • judikatura soudů • připravovaná legislativa
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 15. listopadu 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16897
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat