Personální a mzdová problematika v roce 2018 • zkušenosti a praktické poznatky z praxe

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace

Cíl: na semináři získáte aktuální přehled o stavu v personální a mzdové agendě. Seznámíte se se zkušenostmi z praxe při vedení agendy pro klienty v soukromé i státní sféře v roce 2018 na řadě názorných příkladů, vzorů i postupů včetně praktické ukázky vyplnění vybraných tiskopisů.

 • Zákoník práce z pohledu personalistů v roce 2018: praktické zkušenosti při přijímání zaměstnanců • požadované doklady v rámci přijímacího řízení • ochrana osobních údajů • zápočtový list, obsah a jeho vydání • osobní dotazník a archivace dokladů • GDPR – ochrana osobních údajů • informování o obsahu pracovního poměru • doručování písemností • co zaměstnavatel není oprávněn požadovat od zaměstnance za informace • výkon práce při mateřské a rodičovské dovolené • uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou • výkon práce na dobu určitou u pedagogických zaměstnanců
 • Dohody o pracích mimo pracovní poměr: co musí zaměstnavatel dodržet • čeho se vyvarovat při uzavírání těchto pracovněprávních vztahů • poznatky z kontrol inspekce práce • princip tzv. malého rozsahu v roce 2018, nové posouzení malého rozsahu • nároky zaměstnanců činných na základě DPČ nebo DPP – dovolená, náhrady, příplatky
 • Dovolená v roce 2018: princip určení výměry dovolené • dovolená a mateřská dovolená • dovolená při zkrácené pracovní době, dovolená u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, převod zůstatku dovolené z roku do roku • vnitřní firemní předpisy • pracovní řád. Celá řada příkladů na výpočet dovolené
 • Pracovní doba: určení pracovní doby • práce doma • nerovnoměrná pracovní doba • přestávky v práci • evidence pracovní doby v roce 2018 • práce přesčas a ve svátek • co kontroluje inspektorát práce • možné sankce za porušení zákoníku práce v oblasti uzavírání pracovněprávních vztahů • čerpání dovolené a evidence o odpracované době
 • Úrazové pojištění v roce 2018: předpisy • povinnosti zaměstnavatelů v agendě úrazového pojištění • poznatky z praxe – plnění náhrad za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a další náhrady • možné šetření pracovních úrazů kontrolními orgány • způsobilost zaměstnance k dalšímu výkonpřipravovaný zákon o úrazovém pojištění a prováděcí u práce po ukončení pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání v roce 2018 • vysvětlení důležitých pojmů – pojem pracovní úraz, co je plnění pracovních úkolů, stravování a pracovní úraz, přímá cesta do a ze zaměstnání
 • Mzdová problematika v roce 2018: zásady a možné způsoby odměňování zaměstnanců v nestátní a státní sféře v roce 2018 • nové sazby minimální mzdy • zkušenosti z praxe – co často zaměstnavatelé porušují při poskytování mzdy na úrovni mzdy minimální • možné sankce • určování mzdy a platu – mzdový, platový výměr a jeho obsah • dopady nové výše minimální mzdy do dalších právních předpisů
 • Srážky ze mzdy, platu nebo odměny: specifické situace v oblasti provádění srážek • právní předpisy, které musí plátce mzdy či ostatních příjmů dodržovat • z jakých příjmů se musí provádět srážky • judikatury soudů k započitatelnosti zvláštních příjmů • dodržení zásady pořadí při provádění srážek – dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o srážkách z jeho mzdy, platu nebo odměny ve prospěch zaměstnavatele • exekuční tituly – soudní, správní, exekuční příkaz vydaný exekutorem – datové schránky
 • Náhrada mzdy a nemocenské pojištění: náhrada mzdy pro rok 2018 • povinnosti práce neschopného zaměstnance při vzniku jeho pracovní neschopnosti • výpočet náhrady – názorné ukázky výpočtu • kontrola dodržení režimu práce neschopného zaměstnance za prvních 14 dnů • příklady, vzor směrnice o postupu při kontrolách práce neschopného zaměstnance
 • Nemocenské pojištění – posuzování vzniku účasti na nemocenském pojištění: pojmy ochranná lhůta, podpůrčí doba a rozhodné období v roce 2018 • vyplňování podkladů – tiskopis „Příloha k žádosti o ...“ • praktická ukázka • jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění – nová dávka „otcovská “ • první zkušenosti s touto novou dávkou • vzory jednotlivých tiskopisů pro uplatnění dávek nemocenského pojištění • povinnosti plátců pojistného v nemocenském pojištění • povinnosti práce neschopných zaměstnanců • povinnosti ošetřujících lékařů • sankce na nemocenském • výpočet dávek nemocenského pojištění 2018
 • další praktické informace: odměňování – německá minimální mzda • náhrady cestovních výdajů – výše stravného, zahraniční a tuzemské stravné 2018 • průměrné ceny pohonných hmot • vnitřní firemní předpisy a příklady na výpočet náhrad cestovních výdajů
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Brno - Hotel AVANTI Odkaz na mapu
 • Datum konání: 21. března 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16673
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat