Pracovní cesty a cestovní náhrady • konkrétní případy, vysvětlení základních principů a výhled na rok 2019

Určeno pro: pracovníky v podnikatelské i ve státní a příspěvkové sféře a kontrolních orgánů, kteří chtějí získat komplexní informace nebo si prohloubit znalosti týkající se pracovních cest, služebních cest a cestovních náhrad, tj. všem, kteří se touto problematikou zabývají, a to od zpracování vnitřního předpisu, nařízení pracovní cesty, zpracování cestovních příkazů, vyúčtování cestovních náhrad, vyplácení náhrad zaměstnancům až po vnitřní či vnější kontrolu uvedené oblasti.

Podrobně budou na konkrétních příkladech vysvětleny základní principy a postupy při vyslání zaměstnance na pracovní cestu, poskytování cestovních náhrad vč. způsobu prokazování a výpočtu výše jednotlivých druhů cestovních a podobných náhrad, a to i ve složitějších případech, které zákoník práce neřeší.
 • Obsah semináře:
 • co je a co není pracovní cesta • služební cesta
 • komu a kdy cestovní náhrady přísluší a komu je lze poskytnout
 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
 • cestovní náhrady a GDPR
 • cestovní výdaje v jiných právních vztazích • společníci, členové statutárních orgánů, osoby se smlouvami podle občanského zákoníku atd.
 • podmínky konání pracovní cesty • používání tiskopisů cestovní příkaz
 • přerušení pracovní cesty
 • prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad • jízdní výdaje veřejnou hromadnou dopravou • MHD a při používání soukromých vozidel • výdaje za ubytování • nutné vedlejší výdaje • stravné • zahraniční stravné • kapesné • bezplatně poskytnuté jídlo, apod.
 • zvláštnosti při cestách letadly • doba trvání letu, časová pásma apod.
 • cestovní náhrady při odborném vzdělávání zaměstnanců
 • práce z domu
 • záloha na cestovní náhrady • termíny a postupy jejího vyúčtování • neposkytnutí zálohy
 • používání firemních a soukromých platebních karet
 • vypořádání cestovních náhrad • doplatek • přeplatek • zaokrouhlování • archivace
 • kurzy pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách
 • postup v případech, které zákoník práce neřeší
 • možné způsoby snížení administrativy
 • daňové souvislosti
 • výhled a změny v této oblasti pro rok 2019 • aktuální stav ke dni konání semináře
 • diskuze • odpovědi na dotazy • řešení konkrétních problémů
 • Účastníci obdrží písemné materiály k semináři

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 18. prosince 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16921
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat