Praktické uplatňování DPH v roce 2018 v příkladech • správné možnosti řešení častých chyb

Určeno pro: účetní a ekonomické pracovníky, pro všechny plátce DPH, kteří řeší uvedenou problematiku

Seminář je zaměřen na vybrané oblasti uplatňování DPH se zaměřením na časté chyby a možnosti jejich řešení. Výklad bude prezentován formou příkladů z praxe.
 • Aktuální informace • aktuální stav zákona o DPH • aktuální výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP ČR využitelné pro praxi roku 2018
 • Předmět daně • plnění, která nejsou předmětem daně • plnění osvobozená od daně • příklady zdanitelných plnění z praxe • upozornění na časté chyby
 • Specifické případy zdanitelných plnění • dodání zboží a poskytnutí služby pro účely nesouvisející s ekonomickými činnostmi
 • Praktický postup při určení místa plnění u zboží a služeb • použití základního pravidla podle § 9 ZDPH, určení místa plnění podle výjimek vymezených § 10 až §10i ZDPH
 • Vznik povinnosti přiznat daň • DUZP ve vazbě na daňovou evidenci a kontrolní hlášení evidenci
 • Daňové doklady • náležitosti daňových dokladů • specifické typy daňových dokladů • chyby na daňových dokladech
 • Režim přenesení daňové povinnosti • chybně uplatněný daňový režim a jeho důsledky • fikce režimu přenesení daňové povinnosti a její využití v praxi
 • Nárok na odpočet daně • za jakých podmínek je možné nárok uplatnit • odlišnosti v postupu při krácení nároku poměrným a krátícím koeficientem
 • Oprava základu daně a výše daně • praktický postup při opravě základu daně a výše daně • oprava výše daně v souvislosti s nesprávně uplatněnou DPH • bonusy a slevy
 • Vykázání údajů v nesprávném zdaňovacím období • vybrané situace s vlivem a bez vlivu na daňovou povinnost
 • Obchodování v rámci EU • vybrané situace • upozornění na časté chyby • třístranný obchod
 • Dovoz a vývoz zboží • prokazovaní osvobození od daně při vývozu • základ daně při vývozu • služby vázané na dovoz a vývoz zboží
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 14. března 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16642
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat