Průvodce zákonem o DPH • pro začínající plátce a mírně pokročilé zájemce

Určeno pro: začínající a mírně pokročilé zájemce o oblast DPH, včetně účetních, kteří se chtějí lépe orientovat v problematice DPH, příp. si ověřit správnost uplatňovaných postupů

Základní principy budou využitelné i pro neplátce, kteří sledují obrat pro účely registrace k DPH a přijímají doklady vystavené jinými plátci. V průběhu výkladu bude upozorňováno na možné chyby při aplikaci DPH v praxi, jejich dopady a také možnosti jejich řešení. Účastníci semináře se seznámí s praktickými radami, kde hledat užitečné informace k uplatňování DPH a aktualitami v této daňové oblasti.
 • Obsah semináře:
 • oblast úpravy DPH • základní principy fungování DPH
 • základní orientace v zákoně o DPH
 • vymezení důležitých pojmů pro uplatňování DPH
 • vymezení předmětu DPH
 • daňové subjekty (osoby povinné k dani, plátci, identifikované osoby, osoby nepovinné k dani)
 • ekonomická činnost
 • místo plnění • jak správně stanovit místo plnění u zboží a služeb
 • registrace DPH • zákonná a dobrovolná, upozornění na možná úskalí v rámci registračního řízení
 • nárok na odpočet daně • podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně
 • vystavování daňových dokladů • specifické daňové doklady a jejich využití v praxi (souhrnné daňové doklady, platební a splátkové kalendáře, opravné daňové doklady) a jejich promítnutí do kontrolního hlášení
 • daňové přiznání a jeho vazba kontrolní hlášení • praktické zkušenosti se sestavením KH • dopady nespárování údajů v KH • sankční systém
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 20. září 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16811
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat