Rozumíme účetní závěrce podnikatelů

Autor: Hana Březinová

 • Kód produktu: 65426
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 224
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7478-640-2
 • Datum vydání: listopad 2014
 • Běžná cena s DPH: 325 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -33 Kč
 • Vaše cena s DPH: 293 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane informace o přístupech v USA, v Evropské unii, u účetních jednotek, jejichž cenné papíry jsou kótované na mezinárodních kapitálových trzích (IAS/IFRS). Podrobně je seznámen s koncepcí, strukturou, analýzou všech účetních výkazů, které se používají v České republice, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, a to včetně informací, jež účetní výkazy komentují a doplňují v příloze.


Kniha je napsaná způsobem, který přinese zásadní poznatky jak neúčetním zájemcům o informace z účetní závěrky, tak účetním profesionálům. Finančním analytikům nabízí systematický přehled přístupů a základních ukazatelů, které při svojí práci mohou využít, včetně návodu, jak přistoupit k porozumění vypočítaných výsledků.

Chcete se na něco zeptat?