Společenství vlastníků jednotek • účetnictví, daň z příjmů a hospodaření v roce 2018/2019

Určen pro: všechny, kteří se zabývají a řeší problematiku účtování a daní společenství vlastníků bytových jednotek

 • účel a vznik společenství vlastníků jednotek • účetní jednotka společenství vlastníků jednotek
 • náklady, výdaje a majetek společenství vlastníků jednotek
 • výnosy a příjmy společenství vlastníků jednotek
 • plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty („služby spojené s užíváním bytů“)
 • archivace a ukládání dokumentů
 • daň z příjmů ve společenství vlastníků jednotek
 • společenství vlastníků a zákon o evidenci tržeb
 • účetnictví společenství vlastníků jednotek a bytového družstva v jednom domě
 • SVJ jako plátce DPH
 • ostatní daně SVJ • daň silniční, daň z nemovitostí
 • odměňování ve společenství vlastníků jednotek
 • rozpočet společenství vlastníků jednotek
 • náležitosti stanov a působnost orgánů společenství vlastníků jednotek ve vztahu k hospodaření
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 21. listopadu 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16929
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 790 Kč Objednat