Správní řád – komentář (4. vydání)

Autor: Jemelka, Pondělíčková, Bohadlo

 • Kód produktu: 11027
 • Nakladatelství: C.H. Beck
 • Počet stran: 848
 • Vazba: váz., 14,5 x 22,5 cm
 • ISBN: 978-80-7400-484-1
 • Datum vydání: srpen 2013
 • Běžná cena s DPH: 1 390 Kč
 • Sleva: 25%
 • Ušetříte: -348 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 043 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji
Čtvrté vydání komentáře ke správnímu řádu reaguje na změny v právním úpravě, které od posledního vydání nastaly. Přestože nedošlo k větší novelizaci správního řádu samotného, došlo ke změnám v jiných právních předpisech, které se správním řádem souvisí a týkající se například některých typů rozhodnutí, veřejnoprávních smluv, opatření obecné povahy, reps. dalších institutů správního řádu.

Vedle toho došlo k nárůstu související soudní judikatury, na kterou autoři ve svém komentáři reagují, neboť právě ta zpřesňuje pohled na některá ustanovení správního řádu a je často nezbytná pro jejich správnou aplikaci. V průběhu doby došlo také k přijetí nových závěrů Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu, resp. k názorovým posunům odborné veřejnosti týkající se určitých sporných ustanovení správního řádu a rovněž s nimi se autoři vypořádávají. Doplněny tedy byly jak informace o nových souvisejících publikacích a odborných článcích, tak také o souvisejících právních předpisech a judikatuře.

Komentář díky tomu usnadní odborné i laické veřejnosti orientaci ve správním řádu i jeho prováděcí vyhlášce. Umožní rovněž porozumět sporným ustanovením těchto předpisů a na konkrétních příkladech z praxe ukáže, jak by měl být správní řád aplikován.

Chcete se na něco zeptat?