Srdeční arytmie v kazuistikách

Autor: Jan Lukl

  • Kód produktu: 88242
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 116
  • Vazba: brož.
  • ISBN: ISBN 80-247-1544-9
  • Datum vydání: únor 2006
  • Vaše cena s DPH: 169 Kč
ks
    V prodeji
Dílo je první publikace tohoto druhu na českém trhu: vychází z rozboru jednotlivých případů nemocných se srdečními arytmiemi, na kterých by se měl čtenář poučit, jaké jsou nejvhodněj-ší, ale také nejméně vhodné postupy a kroky v rozhodovacím algoritmu. Autor 3 monografií o srdečních arytmií čerpá z bohatých zkušeností pracoviště na poli srdečních arytmií. Hlavní důraz je kladen na první kapitolu o maligních srdečních arytmiích, kde se nejčastěji setkává-me s chybnými postupy, které mohou vážně ohrozit prognózu nemocného. Kniha je určena hlavně internistům a praktickým kardiologům, ale i odesílajícím praktickým lékařům. Všichni tito lékaři mohou participovat na diagnostice a odesílání nemocných, v kni-ze probíraných. Čtenáři publikace by po přečtení publikace mohli korigovat některé chybné postupy, které jsou vždy komentovány v komentářích pod čarou Dílo lze zařadit mezi vysoce odborné publikace, sloužící čtenářům zajímajícím se o osud ne-mocných se srdečními arytmiemi. Obsahem publikace je popis 57 případů nemocných se srdečními arytmiemi. Popis každého případu je doplněn komentářem autora, v kterém se kriticky hodnotí jednotlivé postupy při ošetření nemocného. Kniha je členěna do 5 kapitol podle typu popisované arytmie. Komentář se odvolává na platné standardy odborné společnosti, reaguji i na jejich změnu, k které dochází na podzim r. 2005. Autor je přední český kardiolog – arytmolog, přednosta olomoucké kliniky, v Gradě vydal již několik publikací. Knihu recenzoval MUDr. M. Táborský.

Chcete se na něco zeptat?