STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA • nové postupy, novinky a zkušenosti z praxe

Určeno pro: úředníky a vedoucí úředníky všech stupňů stavebních úřadů a úředníky obcí, kteří se zabývají investiční činností, projektanty a investory stavebních záměrů, stavbyvedoucí, technický dozor, projektanty a investory v činnostech a řízeních po novele stavebního zákona a dalších právních předpisů

Dne 1. 1. 2018 nabyla účinnosti velká novela stavebního zákona, která zavádí některé zcela nové postupy ve stavební oblasti a přináší novinky i v jednotlivých, dosud platných ustanoveních na úseku územního rozhodování a stavebního řádu. Cílem semináře je seznámit účastníky se změnami, jež se týkají vymezení nových pojmů, příslušnosti obecných a speciálních stavebních úřadů, vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo společného řízení, novinek v rámci rozhodování o umístění a povolení stavebních záměrů, včetně nové koncepce kolaudace staveb.
 • Program semináře:
 • základní pojmy
 • závazná stanoviska
 • působnost stavebních úřadů
 • územní rozhodnutí • druhy, veřejnoprávní smlouva dle § 78a SZ, územní souhlas, společný souhlas
 • územní řízení • podmínky, proces vedení, účastníci řízení
 • společné územní a stavební řízení
 • územní/společné řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí
 • souhlas s ohlášením • stavební povolení • veřejnoprávní smlouva dle § 116 SZ • oznámení stavebního záměru s certifikátem AI
 • změna stavby před dokončením
 • kolaudace
 • změna v účelu užívání
 • přechodná ustanovení novely
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • Účastníci semináře obdrží ZDARMA publikaci "Stavební zákon s komentářem a související předpisy 2018"(ANAG, 12/2017) v ceně 419,- Kč

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 17. září 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16787
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat