Účetnictví příspěvkových organizací pro začátečníky • čtyřdenní seminář

Určeno pro: začínající účetní nebo účetní s malou praxí, které účtují příspěvkové organizace (nebo jejich účetnictví kontrolují). Předpokladem je znalost podvojného účetnictví. Seminář je určen pro omezený počet účastníků.

Seminář se koná ve dnech 26.4., 27.4., 9.5. a 11.5.2018 od 9.00 – 15.30 hod.

Účastníci semináře dostanou publikaci Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací a ukázkové číslo časopisu Účetní a daně.

1. den • 26. duben 2018 • přednáší Ing. Marcela Pardovská

 • Právní rámec příspěvkových organizací
 • Základní dokumenty, zřizovací listiny

 • Základní účetní operace – účtování o nákladech a výnosech

nákup materiálunákup služebmzdové nákladytržby za prodej výrobků, zboží a služebčasové rozlišení

2. den • 27. duben 2018 • přednáší Ing. Marcela Pardovská

 • Základní evidence a kontrolní mechanismy

zásoby a skladová evidencepokladna a pokladní knihaceniny a evidence ceninpohledávky a správa pohledávekmajetek a evidence majetku

 • Základní operace – účtování o dlouhodobém majetku a zásobách

zásoby - účtování způsobem Azásoby - účtování způsobem Bprodej zásob, inventarizační rozdílyčlenění dlouhodobého majetku v rozvazeúčtování o drobném dlouhodobém majetku

3. den • 9. květen 2018 • přednáší Mgr. et Mgr. Karla MADEROVÁ VOLTNEROVÁ

 • Hospodaření příspěvkových organizací

dotace, příspěvky, grantypeněžní fondy - jejich tvorba a čerpánírezervní fond, fond investic, fond odměn, FKSP

 • Rozpočet a střednědobý výhled
 • Účtování o dlouhodobém majetku a fondech

pořízení, odepisování, vyřazení dlouhodobého majetkutvorba čerpání rezervního fondutvorba a čerpání fondu investictvorba a čerpání fondu odměntvorba a čerpání FKSP

4. den • 11. květen 2018 • přednáší Mgr. et Mgr. Karla MADEROVÁ VOLTNEROVÁ

 • Účtování o transferech

provozní transfery bez vypořádáníprovozní transfery s vypořádáníminvestiční transfery bez vypořádáníinvestiční transfery s vypořádáním

 • Inventarizace a finanční kontrola

inventarizace podle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazkůpředběžná, průběžná a následná kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 26. dubna 2018, 9,00 - 15.30
 • Variabilní symbol: 15225
 • Stav: Připravujeme
Cena: 8 690 Kč Objednat