Učitel a rodič - Spolupráce, třídní schůzka, komunikace

Autor: Robert Čapek

 • Kód produktu: 89438
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 200
 • Vazba: brož., 14x21 cm
 • ISBN: 978-80-247-4640-1
 • Datum vydání: srpen 2013
 • Běžná cena s DPH: 299 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -30 Kč
 • Vaše cena s DPH: 269 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Publikace pojednává o tématu v pedagogické literatuře doposud opomíjeném: o spolupráci školy a rodičů. Je zaměřena především na učitele, který komunikuje s rodiči, vede třídní schůzky a nabízí rodičům další formy spolupráce (asistentské vyučování, návštěvu vyučování apod.). Autor se věnuje obvyklým druhům spolupráce (včetně domácích úkolů), ale i těm, jež nejsou v českém školním prostředí frekventované, což je například školní fundraising. Kromě reflexe současného stavu u nás nahlíží i do zahraničí. Kniha obsahuje případové studie, vlastní výzkum, analýzy praxe a další praktické a konkrétní informace.OBSAH:O autorovi

1. Úvod

2. Spolupráce

2.1 Proč spolupracovat?

2.2 Rodiče

2.3 Spolupráce s rodiči a její obvyklé formy

Třídní schůzky a individuální konzultace

Informační schůzka pro rodiče prvňáčků

Dny otevřených dveří

Koncerty a vystoupení pro rodiče

Výtvarné dílny

Rodič na akci školy

Rodič jako vedoucí kroužků a volnočasových aktivit

Rodič – návštěvník vyučování – a rodič – asistent při vyučování

Rodič jako expert na svůj obor

Rodič – pomocník při výletech a exkurzích

Rodič ve školní radě

Rodič v organizaci na podporu školy

Setkávání absolventů

Smlouva se školou

2.4 Zahraniční srovnání

Rodič žáka Kingston Elementary School, Virginia Beach, USA

Rodič žáka Granville Public School, Anglie

Rodič žáka Szkoła Podstawowa Marii Curie-Skłodowskiej w Głogówku, Polsko

Rodič žáka Lingwood Primary School, Norwich, Anglie

Rodič žáka Garslevskole, Borkop, Dánsko

Rodič žáka Easther Starkman Public School, Edmonton, Kanada

Rodič a pracovnice rodičovské asociace, základní škola, Berlín, Německo

Rodič žáka Sondervangskolen, Aarhus, Dánsko

Rodič žáka Franklin-Randall Elementary School, Madison, Wisconsin, USA

Rodič žáka Lycea č. 200, Novosibirsk, Rusko

Rodič žáka soukromé církevní školy Sacre coeur, Graz, Rakousko

Rodič žáka základní školy Nexus International School, PutraJaya, Malajsie

Rodič žáka Scuola Elementare Teramo Piaggio Zoagli, Janov, Itálie

Rodič žáka 4. gymnázia, Novosibirsk, Rusko

Rodič žáka státní školy Groupe scolaire Louis Pergaud, Chassiu, Francie

Rodič žáka Fabritius School, Hilversum, Nizozemsko

Rodič žáka Soukromé základní školy Schkola, Ebersbach, Německo

Rodič žáka International School of Prague, Praha, Česká republika

2.5 Česká matka v USA

2.6 Spolupráce s rodiči a její méně obvyklé formy

Rodičovský koutek

Rodič jako „kuchař dne“

Společná četba

„Dejte škole tři hodiny“

Nástěnná malba

Pomáhající rodiče

Večer her

Fundraising

Úvodní (přijímací) pohovory

Rozvíjející pohovory

Školní půjčovna

Návštěva učitele v rodině žáka

Škola v éteru

Přiveďte tatínky do škol

Formy sociální a psychologické pomoci rodině

2.7 Rodiče vítáni

2.8 Informování rodičů

3. Třídní schůzka

3.1 Třídní schůzka – teorie

3.2 Vlastní výzkum

Metodologie výzkumu

Charakteristika školy

Zjišťování aktuálního stavu

Jak se vám líbí?

Realizace a hodnocení

3.3 Konzultační schůzka

3.4 Společná třídní schůzka se žáky

3.5 Učitelé všech škol, chvalte!

3.6 Inovace v rámci mírného pokroku

3.7 Nová třídní schůzka

3.8 Příprava a realizace „Nové třídní schůzky“ krok za krokem

4. Rozhovor

4.1 Komunikace

4.2 Když komunikace s rodičem selže (případová studie)

4.3 Chyby v komunikaci

4.4 Chyby v komunikaci vyššího řádu

4.5 Proč nebýt asertivní

4.6 Správně vedený rozhovor

4.7 Čtyři fáze úspěšného rozhovoru

5. Domácí úkoly

6. Jak se ptát rodičů?

7. Začít spolu – spolupráce školy s rodinou

Závěr

Literatura

Shrnutí

Resumé

Summary

Rejstřík

Chcete se na něco zeptat?