Ústavní základy organizace státu

Autor: Jiří Jirásek a kolektiv

 • Kód produktu: 65295
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 368
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-87576-57-1
 • Datum vydání: září 2013
 • Běžná cena s DPH: 480 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -48 Kč
 • Vaše cena s DPH: 432 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Učebnice vysvětluje jednotlivé instituty ústavního práva České republiky a zároveň přináší informace o organizaci a fungování demokratického právního státu.


Kniha je členěna do 17 kapitol. Autoři při výkladu zásadně následují systematiku Ústavy České republiky (úst. zák. č. 1/1993 Sb.). Věnují se rovněž recentnímu ústavnímu vývoji Československa, problematice vztahu vnitrostátního, evropského a mezinárodního práva a ústavní úpravě bezpečnosti státu a mimořádných stavů.


Tato učebnice je vůbec první, která se věnuje přímé volbě prezidenta či novému zákonu o státním občanství České republiky, který nabývá účinnosti 1. ledna 2014.


U každé kapitoly je uveden výběr odborné literatury a na závěr knihy je připojen věcný rejstřík.


Učebnice je určena především studentům práva, zároveň však poskytuje informace všem, kdo se zajímají o aktuální politické dění.


Na tuto knihu naváže práce věnovaná vztahům jednotlivce a státu, jak jsou ústavně stvrzeny v Listině základních práv a svobod a z ní vycházejících zákonech.

Chcete se na něco zeptat?