ÚZ č. 1174 - Účetnictví podnikatelů, Audit 2017

Autor:

 • Kód produktu: 30997
 • Nakladatelství: Sagit
 • Počet stran: 192
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7488-206-7
 • Datum vydání: leden 2017
 • Vaše cena s DPH: 87 Kč
ks
  V prodeji

Publikace obsahuje zejména úplné znění zákona o účetnictví novelizovaného k 1. 1. 2017 a zásadně změněný zákon o auditorech s novelou z podzimu minulého roku. Dále je zde účetní vyhláška pro podnikatele a dále 23 účetních standardů, z nichž tři byly proti minulému vydání rovněž změněny. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.Obsah publikace:


Kapitola I – Právní předpisy • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

 • Pokyn MF čj. 39/120 398/2005-391 (Pokyn D-295), sdělení Ministerstva financí pro účetní jednotky, které jsou dle § 19 odst. 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinny použít pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropského společenství, v souvislosti se zjištěním základu daně dle § 23 odst. 2 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • Informace MF čj. 28/78 511/2007-281 pro účetní jednotky o nepoužitelnosti některých pokynů, sdělení, oznámení a postupů pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně pro ostatní účetní jednotky

 • Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 


Kapitola II – České účetní standardy pro podnikatele • Úvod

 • Seznam standardů

 • ČÚS č. 001 až č. 023

Chcete se na něco zeptat?