ÚZ č. 1175 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2017

Autor:

 • Kód produktu: 30998
 • Nakladatelství: Sagit
 • Počet stran: 110
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7488-207-4
 • Vaše cena s DPH: 69 Kč
ks
  V prodeji

Publikace obsahuje úplné znění zákona o účetnictví novelizovaného k 1. 1. 2017, účetní vyhlášku a účetní standardy pro na účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tj. politické strany, občanská sdružení, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace, společenství vlastníků jednotek aj. Vedle zákona o účetnictví byla také drobně změněna prováděcí vyhláška pro nevýdělečné účetní jednotky a dále tři české účetní standardy.Obsah publikace:


Kapitola I - Právní předpisy • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

 • Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví

 • Vyhláška č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví

 • Informace č. 28/78 511/2007-283, pro účetní jednotky o nepoužitelnosti některých pokynů, sdělení, oznámení a postupů pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně pro ostatní účetní jednotky


Kapitola II - České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavní činností není podnikání • Úvod

 • ČÚS č. 401 až č. 414

Chcete se na něco zeptat?