ÚZ č. 1202 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky od 1.7.2017

Autor:

 • Kód produktu: 96025
 • Nakladatelství: Sagit
 • Počet stran: 128
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7488-234-0
 • Datum vydání: červenec 2017
 • Vaše cena s DPH: 75 Kč
ks
  V prodeji

V oblasti přestupků došlo od 1. července 2017 k zásadním změnám – dosavadní zákon o přestupcích byl zrušen a nahrazen zcela novou právní úpravou obsaženou v zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dále v novém zákonu o některých přestupcích. V této souvislosti se také změnil správní řád a soudní řád správní. Všechny tyto předpisy v aktuálním znění jsou obsahem publikace, která dále obsahuje novou vyhlášku upravující zkoušky úředních osob. Obsah publikace


Kapitola I - SPRÁVNÍ ŘÁD, SOUDNÍ ŘÁD SPRÁVNÍ • Přehled správního řádu

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 • Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení

 • Přehled soudního řádu správního

 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní


Kapitola II - ZÁKON O PŘESTUPCÍCH • Přehled zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 • Vyhláška č. 172/2017 Sb., o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti

 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Chcete se na něco zeptat?