ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, autoškoly

Autor:

 • Kód produktu: 96026
 • Nakladatelství: Sagit
 • Počet stran: 336
 • Vazba: Brož., B5
 • ISBN: 978-80-7488-235-7
 • Datum vydání: červenec 2017
 • Vaše cena s DPH: 159 Kč
ks
  V prodeji

První kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla silničního provozu – především zákon o silničním provozu, který je od 1. 7. 2017 významně novelizovaný v oblasti přestupků; dále je zde aktuální znění zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a několik vyhlášek. Druhá kapitola obsahuje 3 předpisy, kterými se stanoví pravidla a postupy pro získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel – rovněž v této oblasti došlo ke změnám v souvislosti novou úpravou přestupků. U všech předpisů jsou změněné části textů zvýrazněny tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány. OBSAH:Kapitola I - PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU • Přehled zákona o silničním provozu

 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

 • Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

 • Vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod

 • Nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mhou být vybavena zvláštním zvukovým světlem modré barvy

 • Vyhláška č. 277/2004 Sb.,  o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)

 • Vyhláška č. 3/2007 Sb., o celostátním dopravním informačním systému

 • Vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče

 • Vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jizdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

 • Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

 • Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

 • Nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou


Kapitola II - AUTOŠKOLY • Přehled zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 

 • Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. 

 • Vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. 

Chcete se na něco zeptat?