ÚZ č. 1204 - Celní předpisy

Autor:

 • Kód produktu: 96027
 • Nakladatelství: Sagit
 • Počet stran: 136
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7488-236-4
 • Datum vydání: červenec 2017
 • Vaše cena s DPH: 79 Kč
ks
  V prodeji

Publikace obsahuje kompletní soubor zákonů upravujících celní oblast – celní zákon, zákon o Celní správě ČR a zákon o působnosti orgánů Celní správy ČR v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví. Všechny tyto zákony byly k 1. 7. 2017 změněny zejména v souvislosti s novou koncepcí přestupků. Najdete zde také všechny vyhlášky vydané k provedení těchto zákonů. Celkem 12 aktuálních textů právních předpisů. Všechny změny jsou vyznačeny tučným písmem. OBSAH:
 • Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon

 • Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

 • Vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona

 • Sdělení ČSÚ č. 247/2016 Sb., o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků

 • Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky

 • Vyhláška č. 285/2012 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

 • Vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy

 • Vyhláška č. 287/2012 Sb., o stanovení vzorů žádostí a formulářů používaných při výměně operativních informací s členskými státy Evropské unie v rámci policejní spolupráce prováděné orgány Celní správy České republiky

 • Vyhláška č. 422/2012 Sb., o stanovení minimální prahové hodnoty pro počet a objem dovozních operací, které jsou dostatečné pro vydání osvědčení schváleného hospodářského subjektu

 • Vyhláška č. 246/2016 Sb., o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem

 • Zákon č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

 • Vyhláška č. 358/2014 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

 • Chcete se na něco zeptat?