ÚZ č. 1215 - Živnostenské podnikání 2017

Autor:

  • Kód produktu: 96037
  • Nakladatelství: Sagit
  • Počet stran: 240
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7488-247-0
  • Datum vydání: září 2017
  • Vaše cena s DPH: 119 Kč
ks
    V prodeji

Od posledního vydání došlo k několika změnám, z nichž zásadní je novela živnostenského zákona účinná od září 2017 (71 změn a doplnění) a změna nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o podnikání v oblasti cestovního ruchu, zákona o podpoře malého a středního podnikání, zákona o uznávání odborné kvalifikace, zákona o omezení provozu zastaváren, zákona o prodejní době, a některé další předpisy – celkem 11 právních předpisů v aktuálním znění. Všechny novelizované pasáže jsou zvýrazněny tučně. 


OBSAH:

Přehled zákona o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Zákon č. 455/1991 Sb.,  o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) - účinnost 30. 9. 2017
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností
Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
Zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 18/2004 Sb. 
Zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době

Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb
Vyhláška č. 248/2009 Sb., kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst
Zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Chcete se na něco zeptat?