ÚZ č. 1219 - Silniční doprava (velké změny od října 2017), Pozemní komunikace, Veřejné služby..

Autor:

  • Kód produktu: 96042
  • Nakladatelství: Sagit
  • Počet stran: 332
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7488-251-7
  • Datum vydání: říjen 2017
  • Vaše cena s DPH: 149 Kč
ks
    V prodeji

Soubor 19 předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. K velkým změnám dochází u zákona o silniční dopravě (115 změn a doplnění) a u zákona o pozemních komunikacích (22 změn a doplnění od 1. 1. 2018). Mění se rovněž zákon o dráhách a některé prováděcí předpisy. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Obsah publikace:

kapitola I - SILNIČNÍ DOPRAVA
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
Vyhláška č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

kapitola II - POZEMNÍ KOMUNIKACE
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
Nařízení vlády č. 264/2009 Sb., o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 metrů
Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
Nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
Vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek
Vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

kapitola III - VEŘEJNÉ SLUŽBY V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH
Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
Nařízení vlády č. 295/2010 Sb., o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících
Vyhláška č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace
Vyhláška č. 297/2010 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
Nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70

kapitola IV - DRÁHY
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 266/1994 Sb.
Nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu
Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu - viz kapitolu I.

Chcete se na něco zeptat?