ÚZ č. 1228 - Ochrana zdraví, ochrana veřejného zdraví

Autor: Sagit

 • Kód produktu: 96051
 • Nakladatelství: Sagit
 • Počet stran: 176
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7488-260-9
 • Datum vydání: listopad 2017
 • Vaše cena s DPH: 89 Kč
ks
  V prodeji

Publikace obsahuje především zákon o ochraně veřejného zdraví, který byl od posledního vydání 4x novelizován, přičemž největší novela (29 bodů) nabyla účinnosti 1. listopadu 2017. Dále zde najdete 5 nejdůležitějších vyhlášek včetně novelizované vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem (od 1. 1. 2018). Zásadní je rovněž zákon ochraně draví před škodlivými účinky návykových látek. Některá ustanovení týkající se bezpečnosti práce jsou obsažena v ÚZ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

 

OBSAH:

 • Přehled zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
 • Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
 • Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací
 • Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem – účinnost 1. 1. 2018.
 • Přehled dalších prováděcích předpisů k zákonu č. 258/2000 Sb.
 • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Chcete se na něco zeptat?