ÚZ č. 1252 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2018

Autor:

 • Kód produktu: 96077
 • Nakladatelství: Sagit
 • Počet stran: 112
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7488-285-2
 • Datum vydání: únor 2018
 • Vaše cena s DPH: 69 Kč
ks
  V prodeji

Publikace obsahuje úplné znění zákona o účetnictví novelizovaného k 1. 7. 2017 a k 1. 1. 2018 (1 změna), účetní vyhlášku a účetní standardy pro na účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tj. politické strany, občanská sdružení, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace, společenství vlastníků jednotek aj. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. 

Obsah publikace:

Kapitola I - Právní předpisy

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
 • Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
 • Vyhláška č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví
 • Informace č. 28/78 511/2007-283, pro účetní jednotky o nepoužitelnosti některých pokynů, sdělení, oznámení a postupů pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně pro ostatní účetní jednotky

Kapitola II - České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavní činností není podnikání

 • Úvod
 • ČÚS č. 401 až č. 414

Chcete se na něco zeptat?