Vybrané problémy zákoníku práce dopadající do provozu zaměstnavatele 2018 a změny platné od 1. 6. 2018

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, pracovníky PaM

 • Změny zákoníku práce platné od 1. 6. 2018 • změny v souvislosti s dlouhodobým ošetřovným • co jsou vážné provozní důvody, kdy může zaměstnavatel nepovolit nástup na dlouhodobé ošetřovné atd.
 • kdy vzniká pracovní poměr, den nástupu, kdy nejpozději je třeba mít vstupní prohlídku
 • druh práce sjednaný v pracovní smlouvě s ohledem na provozní potřebu zaměstnavatele
 • výhody a nevýhody široce sjednaného druhu práce a návaznost na případnou výpověď pro nadbytečnost
 • zdravotní prohlídky v souvislosti s druhem práce a změnami v pracovním poměru po změně v Zákoně o zaměstnanosti
 • předcházení problémům se zaměstnancem odmítajícím podrobit se zdravotní prohlídce
 • stanovená týdenní pracovní doba, způsob rozvrhování pracovní doby ve složitých provozech • výrobní provozy, zdravotnická zařízení, domovy seniorů, ústavy, sociální služby a další provozy
 • nerovnoměrné rozvržení pracovní doby • přechod z rovnoměrného do nerovnoměrného rozvržení • výpočet nároku na dovolenou při nerovnoměrném rozvržení a při změně rozvržení
 • práce přesčas • co je práce přesčas, jaké jsou limity, kdy můžeme a kdy nemůžeme nařídit práci přesčas
 • evidence odpracované doby a práce přesčas • jak evidovat, abychom nedostali pokutu, nejčastější chyby
 • jak řešit nespokojenost se zaměstnancem - výpověď nebo okamžité zrušení • jak formulovat výtky a kdy ji máme dát, jak následně dávat výpověď, pokud je to třeba, součinnost s mistry
 • doručování • kdy je pracovně právní dokument doručen, formulace v dokumentech zasílaných poštou, jak postupovat při odmítnutí převzetí
 • zajímavosti současné judikatury
 • diskuze • odp0vědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 25. října 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16857
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat