Vývoj a výchova děťátka do dvou let - Psychomotorický vývoj

Autor: Daniela Sobotková, Jaroslava Dittrichová

 • Kód produktu: 89127
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 168
 • Vazba: brož., 14×21 cm
 • ISBN: 978-80-247-3304-3
 • Datum vydání: duben 2012
 • Běžná cena s DPH: 279 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -28 Kč
 • Vaše cena s DPH: 251 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Tak rychlé tempo, jakým se vyvíjí dítě od narození do věku dvou let, se už nikdy v průběhu života neopakuje. Proto je toto vývojové období dítěte klíčovým tématem pro rodiče i odborníky. Jedny z našich nejzkušenějších a nejrespektovanějších odbornic, dlouholeté pracovnice Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí, zvou prostřednictvím této knížky rodiče a všechny vychovatele do světa nejmenších dětí a srozumitelně, přehledně a empaticky předávají informace o pohybovém, poznávacím a citovém vývoji dítěte. Autorky radí, jak podpořit zdravý vývoj děťátka a vyvarovat se pochybení. Rodiče krok za krokem poznají, co se s jejich dítětem v průběhu psychomotorického vývoje děje, jakými změnami prochází. Text doprovázejí cenné fotografie, které dokumentují jednotlivé vývojové etapy.Z obsahu
Obsah

Slovo na úvod

Odlišnosti v chování

Individuální rychlost vývoje

Co je cílem knížky?

Vývojové etapy od narození do dvou let života

Od narození do 2. měsíce

Chování - spánek, bdění, pláč

Spánek

Klidný spánek

Paradoxní spánek (REM spánek)

Nediferencovaný spánek

Co je pro zdravý vývoj spánku důležité?

Co dělat, když děťátko v noci pláče?

Jaká poloha je pro spánek dítěte nejzdravější?

Individuální rozdíly ve spánku

Bdění

Pláč

Důležité je zachovat klid

Co když se maminka cítí při pláči dítěte unavená a vyčerpaná?

Pohybový vývoj

Dbát na symetrické držení

Poloha na bříšku v době bdění

Jemná motorika ruček

Rozumový vývoj

Vývoj řeči

Citový a sociální vývoj

Jak nejlépe s miminkem navázat kontakt?

První sociální úsměv

Čeho se vyvarovat

Pozor na pocity viny

Co je důležité a potřebné

Pocit bezpečí a jistoty

Dialog mezi dítětem a rodičem

3-6 měsíců

Chování - spánek, bdění, pláč

Spánek

Spánek v noci

Rozdílné podmínky pro noční a denní spánek

Jak napomáhat zdravému spánku?

Velké individuální rozdíly

Bdění

Pláč

Pohybový vývoj

Poloha na zádech

Poloha na bříšku

Jemná motorika ruček

Rozumový vývoj

Hrazdička se zavěšenými hračkami

Důležitá role úst

Představa zachování předmětu

Krátké hrátky u stolu

První dětské knížky

Vývoj řeči

Citový a sociální vývoj

Čeho se vyvarovat

Pozor na nevhodné rituály a nedůslednost

Pozor na přetížení dítěte

Co je důležité a potřebné

Věnovat děťátku pozornost spolu s citovou účastí

7-10 měsíců

Chování - spánek, bdění, pláč

Spánek

Spánek v noci

Rituál ukládání ke spánku

Spánek ve dne

Bdění

Pláč

Pohybový vývoj

Poloha na zádech

Poloha na bříšku

Lezení

Vzpřimování

Posazování

Pohybové hry

Jemná motorika ruček a souhra oko - ruka

Rozumový vývoj

Výpravy za poznáním

Zachování tvaru a velikosti

Vnímání kauzálních vztahů

Hra na "schovávanou"

Hra na "dávání"

Vývoj řeči

Citový a sociální vývoj

Jistá citová vazba

Období domácích hříček

Čeho se vyvarovat

Nevynechat lezení

Pozor na hopsadla a chodítka

Co je důležité a potřebné

Stálost pečovatele a prostředí

Radostná součinnost s rodiči

11-14 měsíců

Spánek

Problémy se spánkem

Více zapojit do péče o usnutí tatínka

Pohybový vývoj

Chůze

Jemná motorika ruček a souhra oko - ruka

Rozumový vývoj

Hra na "vkládání"

Další poznávání kauzálních vztahů

Další hra "na schovávanou"

Hra pomocí nápodoby

Vývoj řeči

Ukazování

Citový a sociální vývoj

Postupné uvolňování úzké citové vazby

Další rozvoj hry na "dávání"

Hra u zrcadla

Rozvoj vlastní identity

Čeho se vyvarovat

Pozor na nedůslednost a nejednotnost

Co je důležité a potřebné

Dostatečný a vhodně uspořádaný prostor

Povzbuzování k samostatné činnosti

Jak nejlépe se učit něčemu novému

15-18 měsíců

Spánek

Problémy se spánkem

Pohybový vývoj

Chůze po schodech

Jemná motorika ruček a souhra oko - ruka

Rozumový vývoj

Další sekvenční hry

Porovnávání věcí a nové objevování kauzálních vztahů

A ještě jednou hra na "schovávanou"

Hra pomocí nápodoby

Vývoj řeči

Knížka - důležitý pomocník

Citový a sociální vývoj

Vytváření dalších citových vazeb v rodině

Cesta k soběstačnosti

A co nočníček?

Čeho se vyvarovat

Pozor na přílišnou úzkostnost rodičů

Pozor na přílišné nároky rodičů

Co je důležité a potřebné

Klidná a radostná pohoda

Hra je důležitá práce

Střídat chvilky pohybu a uvolnění s chvilkami klidné soustředěné aktivity

19-24 měsíců

Spánek

Další možné zvláštnosti

Pohybový vývoj

Běhání

Skákání

Chůze po schodech

Kopání do míče

Další pohybové dovednosti

Jemná motorika rukou a souhra oko - ruka

Rozumový vývoj

Vkládání tvarů

Porovnávání a přiřazování

Užití nástroje

Funkční hra a hra "na jako"

Vývoj řeči

Knížky a první krátké "pohádky"

Říkadla a pohyb

Chápání některých nových slov a pojmů

Slovní negace

Citový a sociální vývoj

Negativismus

Jak projevům negativismu předcházet?

Co když k negativistickému chování dojde?

A ještě jednou separační úzkost

Čeho se vyvarovat

Pozor na příliš autoritativní výchovu

Pozor na příliš volnou výchovu

Co je důležité a potřebné

Slovo na závěr

Pozor na nerovnoměrný vývoj

Co nesmíme opomíjet - soudržnost rodiny

Literatura

Chcete se na něco zeptat?