Základy práva pro střední a vyšší odborné školy (15. vydání)

Autor: Šíma, Suk

 • Kód produktu: 11236
 • Nakladatelství: C.H. Beck
 • Počet stran: 440
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7400-663-0
 • Datum vydání: srpen 2017
 • Běžná cena s DPH: 590 Kč
 • Sleva: 12%
 • Ušetříte: -71 Kč
 • Vaše cena s DPH: 519 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji
Učebnice Základy práva pro střední a vyšší odborné školy svým 15. vydání dovršuje již dvacátý rok své existence. Nové vydání se přidržuje tradičního osvědčeného schématu a v přiměřeném rozsahu přináší přehled a výklad právních institutů a právem upravených společenských vztahů ze všech významných oblastí práva ČR v jejich aktuální podobě. Jako každé předchozí vydání i nyní reflektuje významné legislativní změny, k nimž došlo od posledního vydání v červnu 2015. Změny se dotýkají především práva přestupkového, trestního a spotřebitelského, zaznamenány jsou také některé poznatky z interpretační i aplikační praxe občanského zákoníku, který nabyl účinnosti již 1. ledna 2014.
Autoři učebnice, profesí soudci, využívají k opakovaným aktualizacím díla především mnohaleté zkušenosti ze své aplikační praxe, která je nepochybně bohatým zdrojem poznatků, o něž se se čtenáři dělí. Vedle získaných praktických zkušeností jsou to i zkušenosti z jejich vysokoškolské pedagogické činnosti, které v dostatečné míře přispívají, zejména v případech výkladu některých komplikovaných právních předpisů, ke srozumitelnému a přístupnému výkladu problematických pasáží.
I nové vydání učebnice proto poskytne širokému okruhu zájemců komfortní a komplexní přehled základů práva ze všech zásadních odvětví práva, usnadní a přispěje k dobré orientaci v právním řádu České republiky.

Chcete se na něco zeptat?