Zákon o DPH 2018 • změny od roku 2017 • výhled 2018 • praktické příklady

Určeno pro: účetní a všechny, kteří se zabývají DPH v praxi a chtějí mít přehled o zákoně o DPH

 • změna v zákoně o DPH platná od 1.7.2017 novela 170/2017 Sb.
 • další schvalované změny v zákoně o DPH a připravované změny
 • upřesňující definice § 10 zákona o DPH - služby k nemovité věci
 • nový §20a - zpřesnění definice
 • změny v §21 zákona o DPH
 • lhůta pro opravu základu daně v §42 při finančním leasingu
 • problém zrušení sdružení z hlediska DPH - kdy a jak s ohledem na přechodná ustanovení zákona 170/2017 Sb.
 • nové definice korekce a vracení odpočtů v §77 a 78e
 • nové druhy přenesení DPH §92b až §92ea
 • definice nespolehlivé osoby
 • nárok na odpočet DPH ve smyslu §72 - příklady a vazby na přiznání DPH a kontrolní hlášení
 • DPH a nemovitosti vztah k odpočtu DPH a vliv § 92d a dobrovolného zdanění prodeje nemovitosti
 • problém definice stavebního pozemky
 • vztah DPH k elektronické evidenci tržeb - problém spropitné apod.
 • kontrolní hlášení - problémy a nesnáze a kontrolní vazby na přiznání DPH
 • zkušenosti z kontrol ze strany FÚ u kontrolního hlášení a řešení problémů s kontrolním hlášením
 • diskuze - řešení konkrétních dotazů z oblasti

!!! SEMINÁŘ UHRAĎTE AŽ V ROCE 2018 !!!

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 9. ledna 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 13925
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat