Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s komentářem (ve znění 16 novel)

Autor: JUDr. Pavel Bušta, PhDr. Vladimír Přikryl

 • Kód produktu: 61507
 • Nakladatelství: Venice Music Production
 • Počet stran: 220
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-9042-705-1
 • Datum vydání: leden 2014
 • Běžná cena s DPH: 299 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -30 Kč
 • Vaše cena s DPH: 269 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji
Publikace obsahuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 307/1999 Sb., zákonem č. 56/2001 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 47/2004 Sb., zákonem č. 377/2005 Sb., zákonem č. 57/2006 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb. a zákonem č. 137/2008 Sb., zákonem č. 274/2008 Sb., zákonem č. 278/2009 Sb., zákonem č. 281/2009 Sb., zákonem č. 341/2011 Sb., zákonem č. 18/2012 Sb., zákonem č. 160/2013 Sb, zákonem č. 239/2013 Sb. a zákonem č. 303/2013 Sb. Jednotlivá ustanovení jsou opatřena komentářem, poznámkami a vysvětlivkami, přičemž se poukazuje i na systémové a systematické souvislosti a související právní úpravu. Ve druhé části publikace se uvádí vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a úplný výňatek ze zcela nového přelomového občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., obsahující úpravu pojištění vůbec - § 2758 až 2872 a náhradu majetkové a nemajetkové újmy, včetně povinnosti nahradit škodu - § 2894 až 2971. Uveden je i seznam pojišťoven provozujících pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Publikace je určena jak stávajícím, tak i budoucím vlastníkům a řidičům silničních vozidel, jichž se dané pojištění dotýká především, ale i všem, kteří danou právní úpravu aplikují v rámci svěřené působnosti (policistům, obecním úřadům, státním zástupcům, soudům, advokátům). Významnou pomůckou by měla být pro samotné pojištěné a osoby, kterým byla způsobena škoda provozem vozidla, ale i pro pracovníky pojišťoven, kteří likvidují pojistné události z titulu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Publikace by měla sloužit i jako učební pomůcka pro získávání odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů, agentů, makléřů a samostatných likvidátorů pojistných událostí podle zákona č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Chcete se na něco zeptat?