Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně • změny v roce 2018 a k 1. 1. 2019 • problémové situace z praxe a jejich řešení • správné postupy aneb jak nedělat chyby

Určeno pro: mzdové účetní a personalisty

Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí. Individuální konzultace po skončení semináře.

Program semináře:

 • změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2018 a k 1.1.2019
 • změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem
 • aktuality s ohledem na vývoj legislativy • postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny • příklady
 • desatero nejčastějších chyb zaměstnavatele a jejich rozbor jak správně přihlašovat a odhlašovat zaměstnance u pracovní smlouvy, u dohody nebo při výkonu funkce? • proč je důležité řádné oznamování kategorií osob, za které platí pojistné stát? • které jsou specifické „státní kategorie“? • zaměstnávání studentů po změně zákona • které situace můžete v souvislosti s péčí o dítě řešit v případě mateřské a rodičovské dovolené a pobíráním rodičovského příspěvku • podmínky u celodenní osobní a řádné péče • zpětné přiznání důchodu • státní kategorie bez kódu • přihlašování zaměstnance v různých situacích (víkendy, nemoc, pracovní poměr trvající krátce, neplacené volno …) • vysvětlení postupu, když zaměstnance nesprávně přihlásíte nebo odhlásíte - opravné kódy • které změny dříve podaných informací se oznamují zdravotní pojišťovně?
 • jak a ve kterých situacích se projeví zvýšení rozhodné částky na 3000 Kč při placení pojistného zaměstnavatelem? • zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy a dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ
 • spousta výpočtů v různých situacích – více příjmů u jednoho zaměstnavatele, příjmy u více zaměstnavatelů, různé období trvání dohod, typově různé dohody, střídání příjmů. • správné posouzení zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění • jak se řeší příjmy po skončení zaměstnání u pracovní smlouvy a u dohod? • proč je důležité, zda příjem na základě dohody zakládá nebo nezakládá účast na zdravotním pojištění? • jakou roli hraje pro zaměstnavatele podnikání jeho zaměstnance? • důsledky nedostatečné komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem • odměny členů statutárních orgánů v různých situacích – člen statutárního orgánu a špatně vyřešené zdravotní pojištění • neplacené volno v různých aspektech v rámci České republiky a v zahraničním kontextu.
 • placení pojistného zaměstnavatelem a specifikum situací řešených na přelomu let 2018/2019 • jak se postupuje, když při souběhu příjmů skončí jedno zaměstnání?  • jak se platí zálohy, když se samostatná výdělečná činnost stane jediným zdrojem příjmů pojištěnce? • vliv nemoci na placení pojistného • co vám může zdravotní pojišťovna prominout či zohlednit a co ne?  • jak je třeba chápat v podmínkách EU pojem podstatné části výkonu činností? • kdy je vhodné či potřebné vybavit zaměstnance při cestě po Evropě formulářem A1 a kdy to nemusí být? • povinnosti pojištěnce jako fyzické osoby a další informace a zajímavosti
 • diskuze a odpovědi na dotazy

 

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 14. prosince 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15382
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat