Zdravotnická praxe a právo - praktická příručka

Autor: Olga Sovová

  • Kód produktu: 52842
  • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
  • Počet stran: 304
  • Vazba: brož., A5
  • ISBN: 978-80-87212-72-1
  • Datum vydání: červen 2011
  • Vaše cena s DPH: 450 Kč
ks
    V prodeji

Kniha je praktickým průvodcem právní úpravou vztahů ve zdravotnictví. Pojímá zdravotnické právo interdisciplinárně, proto čtenáře provádí též souvisejícími aspekty práva občanského, pracovního, správního a trestního.


V první části jsou popsány otázky veřejného zdravotního pojištění, nakládání s léčivy a lidskými tkáněmi a buňkami a postavení zdravotnických pracovníků se zdůrazněním jejich vztahu k pacientům.


V občanskoprávní části se autorka zaměřuje na odpovědnost za škodu a právní aspekty ochrany před poškozením zdraví v rámci ochrany osobnosti. Ochrana osobních údajů při poskytováním zdravotní péče je pojednána v souvislosti s nakládáním se zdravotnickou dokumentací, povinností mlčenlivosti a oznamovací povinností. Značná pozornost je věnována problematice informovaného souhlasu.


Civilněprocesní část popisuje postavení zdravotnického pracovníka jako svědka a znalce.


Pracovněprávní kapitola vysvětluje základní pojmy pracovního práva s přihlédnutím ke zvláštnostem pracovního poměru ve zdravotnictví.


Ve správněprávní části jsou popsány principy profesní samosprávy a s tím související disciplinární odpovědnost, nechybí příspěvek k diskusi o přezkumu správního rozhodování profesních komor.


V trestněprávní partii se autorka mimo jiné věnuje postavení poškozeného a oběti trestného činu. Pro zdravotnické pracovníky, kteří často čelí trestnímu oznámení, je velmi užitečný výklad o odklonu v trestním řízení.


Autorka čerpá ze svých bohatých zkušeností vysokoškolské pedagožky, advokátky poskytující právní pomoc poskytovatelům zdravotní péče, ale i provozovatele nestátního zdravotnického zařízení.


Odborný výklad je v přílohách doplněn zněním Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a vzory nejčastějších písemností (např. informovaného souhlasu, záznamu o nahlížení do zdravotnické dokumentace, usnesení soudu o ustanovení znalce, různých smluv a dohod).


Publikace je vybavena bohatou judikaturou a věcným rejstříkem.


Příručka je určena nejen pro právníky a pracovníky ve zdravotnictví, krizové intervenci a sociálních službách, ale i pro studenty zdravotnických a sociálních oborů a práva.

Chcete se na něco zeptat?