Změny v daních pro rok 2018

Určen pro: účetní, daňové poradce a všechny, kdo podávají daňové přiznání.

 • Schválené změny v dani z příjmu pro rok 2018
 • srážková daň z malých pracovních poměrů
 • osvobození poskytování knih, hygienického a zdravotnického zboží a hygienických služeb zaměstnancům
 • kombinace vedení účetnictví a paušálních výdajů u OSVČ
 • prodej majetku částečně používaného pro osobní potřebu
 • nedaňové náklady související se zdaňovanými výnosy (hrazené z dotace, přefakturované)
 • náklady na PHM u aut nakupovaných na úvěr
 • daňové odpisy majetku ve spoluvalstnictví a po převzetí dalšího podílu
 • právo stavby v daňové evidenci
 • technické zhodnocení provedené podnájemníkem
 • předčasně podané žádosti o vrácení přeplatku
 • a další
 • Další změny dle schválených zákonů
 • Rekapitulace změn roku 2017 před sestavováním závěrek a přiznání
 • program semináře bude aktualizován podle stavu legislativních změn k datu konání
 • diskuze • odpovědi na dotazy

<

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 13. prosince 2017, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 13907
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat