Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2018 • ucelený přehled o změnách

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2018

 • Návrh změn v zákoníku práce
 • určování nároku dovolené • průměrný výdělek • vrcholový řídící zaměstnanec • předávání výplatního lístku • potvrzení o zaměstnání • další podstatné změny v pracovním právu
 • doplněno mzdovými výpočty o průměrném výdělku, včetně krácení dovolené
 • Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2018
 • vliv minimální mzdy na daňový bonus • minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd.
 • Schválené změny v ZDP od 1. 7. 2017 a od 1. 1. 2018 (zákon č. 170/2017 Sb.)
 • uplatnění srážkové daně i u příjmů do výše 2 500 Kč • doplněno praktickými příklady, které mohou nastat
 • návrh dalších změn v dani z příjmů fyzických osob
 • další zvýšení daňového zvýhodnění ?
 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
 • změny v zákoně č. 187/2006 Sb. • zákon č. 148/20107 Sb. • účinnost 1.2.2018
 • nové redukční hranice pro rok 2018
 • rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění
 • maximální vyměřovací základ v roce 2018
 • další parametrické změny
 • dobrovolná účast na důchodovém pojištění
 • Změny ve zdravotním pojištění
 • zvýšení plateb za pojištěnce státu • odpočet u poživatelů ID v rámci „chráněných dílen“
 • minimální vyměřovací základ
 • odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu
 • připravované změny ve zdravotním pojištění
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy
 • nezabavitelná částka v roce 2018
 • vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
 • dohody o srážkách ze mzdy – zákon 460/2016 Sb.
 • rozsudek Nejvyššího soudu č.j. 21 Cdo 853/2016 ze dne 1. 12. 2016 • odstupné a nezabavitelná částka
 • postup při insolvenci zaměstnance • insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatel
 • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
 • souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy
 • Důležité změny v zákoně pobytu cizinců a v zákoně o zaměstnanosti
 • zaměstnanecká karta duální a neduální, biometrická karta • modrá karta
 • ohlašovací povinnosti při zaměstnávání cizinců
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 4% podílu ZPS
 • započítávání osob zdravotně znevýhodněných • povinná evidence o náhradním plnění
 • Změny v oblasti pracovnělékařských prohlídek
 • vstupní lékařské prohlídky a jejich úhrada • upozornění na nejdůležitější povinnosti v pracovnělékařské péči • mimořádné prohlídky - § 12 vyhlášky 79/2013 Sb. • vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ
 • Změny v zákoně o zaměstnanosti
 • zaměstnávání uchazečů o zaměstnání
 • vysílání cizinců na pracovní cesty
 • agentury práce a zaměstnávání
 • další očekávané změny od roku 2018
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 23. ledna 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16576
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat