Změny ve mzdové účtárně v roce 2019 • aktuálně

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty a zpracovatele mzdových podkladů, pracovníky PaM a všechny zájemce o tuto problematiku

Program bude aktuálně doplňován o chystané a schválené změny pro rok 2019!!!
 • průměrný výdělek pro rok 2019
 • redukční hranice v nemocenském pojištění pro rok 2019
 • nové sazby v sociálním pojištění pro rok 2019
 • maximální vyměřovací základ v nemocenském pojištění pro rok 2019
 • změna nezabavitelné částky pro exekuční srážky
 • E – neschopenka, jak ovlivní praxi zaměstnavatelů v roce 2019?
 • povinnosti zaměstnavatele, zaměstnance, lékaře a OSZZ v oblasti e- neschopenek
 • první problémy z praxe 2018 s novými nemocenskými dávkami z pohledu mzdového účetnictví • zápočet do odpracovaných dob pro účely dovolené (již od 1. 6. 2018)
 • změna v rozhodné částce pro vznik nemocenského pojištění • správná definice zaměstnání malého rozsahu a principy odvodu pojištění a registrace
 • změny v daňové oblasti – slevy pro rok 2019 a aktuální změny ke dni konání semináře
 • nové formuláře, nový formulář pro roční zúčtování daně • způsob vyplnění
 • příspěvek zaměstnavatele na knihy v praxi • jak správně uplatnit
 • změna minimální, zaručené mzdy a navazující parametrické změny - minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění, limity pro daňový bonus a solidární daň
 • změny ve zdravotním pojištění • změna rozhodné částky pro vznik pojištění, registrace a příklady
 • zrušení karenční doby, kompenzace zaměstnavatelům, navrhované změny v odvodech pojištění, související změny v zákoníku práce
 • další změny ke dni konání semináře, které ovlivní praxi mzdové účtárny
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 21. listopadu 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16899
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat