Změny ve mzdové účtárně v roce 2019 • aktuálně

Tento seminář je již plně obsazen

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty a zpracovatele mzdových podkladů, pracovníky PaM a všechny zájemce o tuto problematiku

Program bude aktuálně doplňován o chystané a schválené změny pro rok 2019!!!
 • průměrný výdělek pro rok 2019
 • redukční hranice v nemocenském pojištění pro rok 2019
 • nové sazby v sociálním pojištění pro rok 2019
 • maximální vyměřovací základ v nemocenském pojištění pro rok 2019
 • změna nezabavitelné částky pro exekuční srážky
 • E – neschopenka, jak ovlivní praxi zaměstnavatelů v roce 2019?
 • povinnosti zaměstnavatele, zaměstnance, lékaře a OSZZ v oblasti e- neschopenek
 • první problémy z praxe 2018 s novými nemocenskými dávkami z pohledu mzdového účetnictví • zápočet do odpracovaných dob pro účely dovolené (již od 1. 6. 2018)
 • změna v rozhodné částce pro vznik nemocenského pojištění • správná definice zaměstnání malého rozsahu a principy odvodu pojištění a registrace
 • změny v daňové oblasti – slevy pro rok 2019 a aktuální změny ke dni konání semináře
 • nové formuláře, nový formulář pro roční zúčtování daně • způsob vyplnění
 • příspěvek zaměstnavatele na knihy v praxi • jak správně uplatnit
 • změna minimální, zaručené mzdy a navazující parametrické změny - minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění, limity pro daňový bonus a solidární daň
 • změny ve zdravotním pojištění • změna rozhodné částky pro vznik pojištění, registrace a příklady
 • zrušení karenční doby, kompenzace zaměstnavatelům, navrhované změny v odvodech pojištění, související změny v zákoníku práce
 • další změny ke dni konání semináře, které ovlivní praxi mzdové účtárny
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 19. prosince 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16902
 • Stav: Obsazeno
Cena: 1 980 Kč