Značka - od vize k vyšším ziskům

Autor: Leslie de Chernatony

  • Kód produktu: 5088
  • Nakladatelství: CPress
  • Počet stran: 338
  • Vazba: váz. 16,7 x 22,5 cm
  • ISBN: 978-80-251-2007-1
  • Datum vydání: říjen 2009
  • Vaše cena s DPH: 499 Kč
ks
    V prodeji
Publikace Značka: od vize k vyšším ziskům prezentuje pracovníkům oddělení marketingu a řízení značky a studentům praktické postupy pro zdokonalování značky. Autor se snaží vysvětlit, jak se vize, hodnoty, kultura a kompetence prolínají s externími aspekty, a poskytuje cenné rady při rozvoji vnitřně soudržných značek. Zdůrazňuje, že je třeba věnovat více pozornosti vlastním pracovníkům organizace, kteří se stále větší intenzitou přispívají k budování značky.

Klíčovými tématy knihy jsou:
-vyváženější pohled na budování značky, který směřuje jak dovnitř, tak vně organizace s cílem uspokojovat potřeby všech zúčastněných skupin
-rady pro vývoj soudržné značky
-tvorba ucelené značky vyplývající z důsledného plánovacího procesu, který vychází z vize značky a snaží se jí docílit prostřednictvím vhodné organizační kultury a motivujících cílů

Kniha odráží aktuální teoretické poznatky a jsou v ní začleněny nejnovější zkušenosti z praxe. Na konci každé kapitoly je zařazena část s praktickými cvičeními, která zájemcům umožní aplikovat probíranou problematiku v praxi.

Chcete se na něco zeptat?