DPH – novela zákona 2020 • výhled 2021 se zásadními změnami v této oblasti a změnami u přeshraničního obchodu

Určeno pro: zájemce o problematiku a zejména uplatňování DPH – tj. finančním účetním, poradcům, ekonomům atd.

Cíl semináře: prezentace Novely ZDPH účinné od roku 2020 a výhled 2021

Program semináře:

novela ZDPH 2020

 • pod č. 343/2020 Sb. byla vydána novela ZDPH 2020 s účinností od 1.9.2020
 • změny sazeb na základě sazbové novely k 1.5.2020 /postup při změně sazby daně dle Metodických informací z 16.12.2019 a 11.3.2020 a 29.6.2020 s důrazem na dodávky tepla, teplé vody a piva/, závodní stravování a DPH a od 1.7.2020 /ubytování a kulturní a sportovní akce/
 • anticovidová opatření v DPH v návaznosti na Daňový řád a ZDPH
 • nová úprava call-off stock, úplně nový paragraf 18 v novele ZDPH 2020, problémy s naplněním dikce a kolize se vznikem provozovny v JČS
 • řetězové obchody a jejich novelizovaná úprava /tj. určení osvobozeného plnění v rámci vícenásobné fakturace/
 • prokazování přepravy u dodávek do JČS v závislosti na volbě dodací podmínky
 • souhrnné hlášení a důsledky případného nesouladu s přiznáním k DPH
 • služby související s dovozem a vývozem a jejich daňový režim včetně prokazování výstupu zboží z EU do třetí země při vývozu

novela ZDPH 2021

 • zavedení institutu elektronického rozhraní do legislativy DPH od roku 2021
 • zavedení právní fikce do využití elektronického rozhraní při uskutečnění plnění zákazníkovi
 • dopad do zahraničního e-commerce atd., zejména prodej zboží na dálku a prodej dovezeného zboží na dálku
 • současné využití režimu jednoho správného místa u plnění dle paragrafu 10i) ZDPH a ukázka jeho vyplnění
 • rozšíření režimu jednoho správního místa na prodej zboží osobám nepovinným k dani do jiného členského státu a dovezeného zboží na dálku a promítnutí do hlášení MOSS po výše uvedených změnách od roku 2021
 • zavedení tuzemského plošného přenesení daňové povinnosti

shrnutí k datu konání semináře vydaných Metodických pokynů GFŘ k problematickým okruhům novely ZDPH 2019 a Koordinačních výborů KDP ČR, tj. zejména….

 • uplatňování poukazů v kontextu červencové metodiky GFŘ
 • pronájmy nemovitostí a přefakturace služeb v nájmu
 • opravné daňové doklady dle paragrafu 42, riziko časového posunu
 • nedobytné pohledávky, rozšíření možností získat DPH z nezaplacených faktur zpět – paragraf 46 – postup dle Metodické informace ze dne 16.12.2019
 • nové strategie u pronajímatelů v závislosti na novele ZDPH v paragrafu 56a s účinností od 1.1.2021
 • časový posun z přijatých plnění v režimu reverse charge – změny v paragrafu 104 z poslední novely ZDPH

diskuze a odpovědi na otázky

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 9. prosince 2020, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22923
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat