DPH změny v roce 2020 • aktuální problematika – vybrané okruhy uplatňování DPH

Určeno pro: daňové a účetní pracovníky zabývající se problematikou DPH

Obsah přednášky: seminář bude zaměřen na změny v oblasti DPH pro rok 2020 ve vazbě na změny provedené v rámci daňového balíčku s odloženou účinností, sazbovou novelu, která je součástí novely zákona o evidenci tržeb a na implementaci směrnice zavádějící prozatímní opatření pro obchod mezi členskými státy, tzv. quick fixes. Součástí výkladu bude i aktuální problematika uplatňování DPH podle aktuálního právního stavu.

 • aktuální informace • aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU • aktuální informace GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP pro rok 2019
 • opatření pro obchodování v rámci EU v roce 2020 • konsignační sklady • řetězové obchody • podmínky pro osvobození • prokazování přepravy zboží do jiného členského státu
 • sazby daně • změny v oblasti sazeb daně v roce 2019 • přesuny z první snížené sazby daně (15 %) do druhé snížené sazby daně (10 %) v roce 2020
 • finanční leasing • změny v oblasti finančního leasingu v roce 2020 ve vazbě na judikaturu SDEU
 • pravidla pro nakládání s poukazy • jednoúčelové a víceúčelové poukazy a jejich aplikace v praxi • stravenky jako poukaz
 • daňové doklady a související problematika • povinnost doručit daňový doklad • souhrnný daňový doklad a jeho využití v praxi • nový způsob výpočtu DPH • zaokrouhlení daně • přepočet cizí měny při vyúčtování zálohy
 • nedobytné pohledávky • specifická pravidla v případě reorganizace • přerušení lhůty pro opravu • rozšíření možnosti oprav u nedobytných pohledávek • uvádění oprav v DAP k DPH
 • nárok na odpočet daně • lhůty • výše nároku • korekce odpočtu u významných oprav a při změně režimu
 • režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku • praktická aplikace režimu přenesení daňové povinnosti • upozornění na časté chyby • změny v roce 2020
 • dodání a nájem nemovitých věcí • podmínky pro uplatnění osvobození od daně • časté chyby a možnosti jejich řešení • upozornění na omezení volby zdanění nájmu a dopady tohoto omezení
 • kontrolní hlášení • aktuální problematika • pokuty a jak jim předcházet • formát XML – změny v roce 2019 • neúčinné podání a jeho důsledky
 • sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2019 • vypořádání nároku na odpočet daně • úprava odpočtu daně • inventarizační rozdíly • kontrola obratu na zdaňovací období roku 2019 • změna zdaňovacího období v roce 2020
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 9. prosince 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22420
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat