ON-LINE webinář Dovolená po změně • rozvržení pracovní doby s vazbou na dovolenou, její evidence, mzdové souvislosti, příklady a problémy

Určeno pro: personalisty, mzdové účetní a vedoucí pracovníky

Program semináře:

 • porovnání původní a nové právní úpravy dovolené
 • délka dovolené v týdnech nebo jejich částí, možnosti prodloužení
 • dovolená za kalendářní rok a její poměrná část – přepočítávání práva na dovolenou na hodiny, souvislost mezi pracovní dobou a dovolenou od 1. 1. 2021
 • základní povinnosti zaměstnavatelů u pracovní doby • hlavní chyby zaměstnavatelů, jaký je vztah kalendářního měsíce a pracovní doby
 • strong>způsoby rozvržení pracovní doby – postup a chyby u nerovnoměrného rozvržení (např. skryté přesčasy, hrozba sankcí), pružné rozvržení a konto pracovní doby (zvláštnost u dovolenné)
 • Postup při zpracování rozvrhu směn a jeho změnách
 • kratší pracovní doba
 • postup při zpracování rozvrhu směn a jeho změnách
 • zvláštnosti na železnici, v automobilové dopravě, v zemědělství, u pedagogických a akademických pracovníků (i s vazbou na dovolenou)
 • změna délky pracovní doby a přepočet dovolené
 • za které doby právo na dovolenou vzniká plně či částečně a za které nikoliv
 • dodatková dovolená v nové právní úpravě (zpřísnění)
 • čerpání dovolené – její plánování a nařizování, možnost převedení zbytku dovolené do dalšího roku, hrozba sankce od inspekce práce, čerpání v hodinách, hromadné čerpání dovolené
 • čerpání dovolené v den svátku (změna)
 • zrušení krácení dovolené a jeho změna při neomluvené absenci
 • náhrada mzdy za dovolenou a průměrný výdělek
 • přechodné ustanovení – převod dovolené z roku 2020 do roku 2021, možnost odchýlení se
 • co sjednávat v pracovní smlouvě o pracovní době a informace zaměstnancům
 • správné a nesprávné posuzování práce přesčas, časové limity, její odměňování, náhradní volno
 • přestávky v práci a bezpečnostní přestávky
 • nepřetržité odpočinky, práce v dny pracovního klidu
 • práce mimo pracoviště (home office)
 • pracovní doba na pracovní cestě
 • evidence odpracované doby a obvyklé chyby, nepřípustnost zaokrouhlování a tzv. trestných minut
 • práce ve svátek a tzv. placený svátek, práce v noci a mzda a plat za ni a za práci v sobotu a neděli
 • sdílené pracovní místo (novela ZP)
 • pracovní doba u dohod (DPP, DPČ) a tzv. práce na zavolanou u nich
 • pracovní doba pro průměrný výdělek
 • dotazy můžete pokládat přes chat

!!! FAKTURU ZASÍLÁME V DEN KONÁNÍ !!!

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - ON-LINE webinář
 • Datum konání: 28. ledna 2021, 9.00 - 14.30
 • Variabilní symbol: 19227
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat