Postavení úřední osoby v trestním právu

Autor: Marek Fryšták, Josef Kuchta, Jan Provazník, David Čep

  • Kód produktu: 65841
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 316
  • Vazba: brož., A5
  • ISBN: 978-80-7552-622-9
  • Datum vydání: květen 2017
  • Vaše cena s DPH: 455 Kč
ks
    V prodeji

Předkládaná monografie se věnuje problematice trestní odpovědnosti a trestněprávní ochrany tzv. úředních osob, která v současné době patří k velmi diskutovaným tématům. Páchání trestných činů v této oblasti jak úředními osobami, tak proti úředním osobám má velmi negativní dopady na postoje a názory občanů na celkový stav veřejné správy, státní správy a samosprávy a ostatních institucí, v nichž úřední osoby působí.


Kolektiv autorů z katedry trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se snaží postihnout  problematiku úředních osob v celé šíři s přihlédnutím k vybraným teoretickým i praktickým hmotněprávním a pracovněprávním aspektům.

Chcete se na něco zeptat?