Prožitkové zpívání s Kateřinou a Tomášem Pokornými (PODZIMNÍ FESTIVAL zdraví a harmonie)

Určeno: všem, kteří rádi zpívají a nechtějí na to být sami

Program setkání, co na Vás čeká:

Přijměte pozvání do kruhu hlasů...

Zpíváme mantry a posvátné písně různých kultur, tradiční indické mantry, indiánské, české a slovenské písně i vlastní tvorbu...

Tyto písně podporují zdraví, sílu, hojnost a vyrovnanost

Součástí našeho setkání bude bubnování na šamanské bubny, které Vám zapůjčíme

Zpěv doprovázíme hrou na kytaru, džembe a šamanské bubny

Pro účastníky máme k dispozici zpěvníčky s texty

Při registraci a úhradě předem - vstupné 240,- Kč

Při úhradě na místě, v den konání - vstupné 290,- Kč

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 27. října 2022, 19.00 - 20.30
  • Variabilní symbol: 24701
  • Stav: Připravujeme
Cena: 240 Kč Objednat