Powered by Smartsupp

Rorschachova metoda - Integrativní přístup k interpretaci (2. rozš. a akt. vyd.)

Autor: Martin Lečbych

 • Kód produktu: 92033
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 240
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-5834-3
 • Datum vydání: říjen 2016
 • Běžná cena s DPH: 339 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -41 Kč
 • Vaše cena s DPH: 298 Kč
ks
  V prodeji

Kniha se věnuje Rorschachově metodě, jednomu z nejzajímavějších a také nejznámějších nástrojů, které se v psychologii využívají k diagnostice procesů vnímání, myšlení, emočního prožívání a mezilidských vztahů.Důraz je kladen na integrativní přístup k interpretaci metody. Jeho zdrojem je řada vědeckých teorií, které se autor snaží funkčně propojit s ohledem na konkrétní otázky psychologické diagnostiky. Druhé vydání knihy je rozšířeno zejména o kvalitativní rovinu interpretace Rorschachovy metody a o praktické aspekty integrativního přístupu.OBSAH:


Předmluva ke druhému vydání

Úvod

Vybrané směry vývoje Rorschachovy metody

Organizace textu

1. Percepčně-kognitivní proces

1.1 Vybrané teorie percepce relevantní k Rorschachově metodě

1.2 Neurobiologie zrakového vědomí

1.3 Rorschachovo pojetí percepčně-kognitivního procesu

1.4 Exnerův model tvorby odpovědi a jeho kritická reflexe

1.5 Integrace a organizace senzorické zkušenosti

1.5.1 Možnosti sumárního posouzení integrace a organizace senzorické zkušenosti

1.6 Testování reality

1.6.1 Možnosti posouzení testování reality v Rorschachově metodě

2. Emoce a kognice

2.1 Teorie aktuálního zájmu

2.2 Funkcionalistický a systémový přístup k emocím

2.3 Pozitivní a negativní emocionalita

2.4 Možnosti posouzení emotivity Rorschachovou metodou

2.5 Afektivní styl

2.5.1 Regulační aspekt

2.5.2 Aspekt afektivního naladění

2.5.3 Negativní afektivní prožívání

2.5.4 Indexy vztahující se k negativní afektivitě

2.6 Dopad negativní afektivity na procesy interpretace

2.7 Alexithymie a Rorschachova metoda

3. Objektní vztahy a teorie citové vazby

3.1 Klíčové prvky teorie objektních vztahů

3.2 Klíčové prvky teorie vztahové vazby (attachment)

3.3 Teorie mentalizace

3.4 Neurobiologie vazebného chování

3.5 Možnosti posouzení vztahových dimenzí Rorschachovou metodou

3.5.1 Obsahová analýza lidských odpovědí

3.5.2 Škála borderline mezilidských vztahů

3.5.3 Škála vzájemné (oboustranné) autonomie

3.5.4 Škála orální závislosti

3.5.5 Projevy falešného Self

3.5.6 Posouzení dimenzí vztahové vazby (attachment) prostřednictvím ROR

3.5.7 Rorschachovské proměnné spojené se sebeobrazem

3.5.8 Rorschachovské proměnné spojené se vztahem jedince k druhým lidem

3.5.9 Proměnné spojené s agresivitou

3.5.10 Fenomény spojené s dopady psychologického traumatu

3.5.11 Dílčí rorschachovské proměnné spojené s dopady traumatu

3.5.12 Sumární rorschachovské skóry spojené s dopady traumatu

3.5.13 Sumární proměnné spojené s osobnostním stylem – OBS, HVI, CDI

4. Integrativní přístup k interpretaci a jeho praktická stránka

4.1 Předpoklady pro interpretaci

4.1.1 Budování vztahu mezi psychologem a jeho klientem

4.1.2 Volba psychometrického systému

4.1.3 Detailní znalost anamnézy

4.1.4 Zasazení metody do baterie testů

4.1.5 Filozofie koncepčního přístupu k interpretaci

4.2 Kvalitativní část interpretace

4.2.1 Vývojová úroveň protokolu

4.2.2 Regresivní a infantilní fenomény

4.2.3 Analýza řečového projevu a chování při administraci

4.2.4 Symbolická a sekvenční analýza

4.2.5 Limity kvalitativní interpretace

4.3 Kvantitativní část interpretace

4.3.1 Limity kvantitativní interpretace

Závěr

Summary

Literatura

Rejstřík


Chcete se na něco zeptat?