Strategie a zdroje SCM

Autor: Bedřich Rathouský, Petr Jirsák, Martin Staněk

 • Kód produktu: 11221
 • Nakladatelství: C.H. Beck
 • Počet stran: 272
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7400-639-5
 • Datum vydání: únor 2017
 • Běžná cena s DPH: 490 Kč
 • Zvýhodnění on-line: %
 • Ušetříte: 0 Kč
 • Vaše cena s DPH: 490 Kč
ks
  V prodeji

Logistika, přesněji řízení integrovaných logistických řetězců (Supply Chain Management – SCM) je významným faktorem konkurenceschopnosti. SCM prošel několika významnými vývojovými etapami. První z nich – Mass SCM byl orientován na úspory z rozsahu, další – Lean SCM byl zaměřen na zeštíhlení (odstranění plýtvání) a lepší orientaci na zákazníka. Následující – Agile SCM představoval pružný systém reagující na měnící se podněty podnikového okolí. Globalizace přinesla nové příležitosti v podobě přístupu k nesaturovaným trhům, k využití komparativních výhod při alokaci jednotlivých částí hodnototvorného řetězce napříč kontinenty. Zároveň však významně zvýšila citlivost a zranitelnost globálních logistických řetězců na ekonomické, politické, sociální a přírodní krize a problémy. Reakcí na tyto skutečnosti byl vznik Resilient SCM, zajišťujícího odolnost logistických řetězců v podobě hmotného a informačního toku. Současně byl větší důraz kladen na šetrnost k životnímu a přírodnímu prostředí (Green SCM). V posledních letech se stále častěji hovoří o SCM 4.0, který reaguje na rychlý rozvoj digitalizace průmyslu.

Kromě logistických řetězců se podstatná část publikace zabývá také technickou základnou SCM, protože právě ta je významným předpokladem jejich kvality a výkonnosti.

V závěru knihy je uvedena příloha, která pojednává o zajímavé problematice – cross-docking.Kniha přináší řadu nových a zajímavých poznatků. Je určena jak studentům logistiky, tak manažerům logistických řetězců ve firmách.


Rámcový obsah

1. Změny podnikového prostředí

2. Definice a koncepty SCM

3. Strategie SCM

4. Služby zákazníkům jako základní prvek konkurenceschopnosti organizace

5. Infrastruktura SCM

6. Dopravní prostředky

7. Manipulační (přepravní) jednotky

Chcete se na něco zeptat?