10 kroků k obchodnímu úspěchu

Autor: Christoph Wahlen

 • Kód produktu: 89224
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 240
 • Vazba: brož., 14x21 cm
 • ISBN: 978-80-247-4220-5
 • Datum vydání: září 2012
 • Běžná cena s DPH: 89 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -9 Kč
 • Vaše cena s DPH: 80 Kč
ks
  Na dotaz

V knize získáte přesný a systematický popis metody, jak se stát ideálním finančním poradcem, obchodníkem nebo burzovním makléřem. Pomůže vám však k úspěchu také v ostatních profesích i v běžném životě. Po přečtení knihy pochopíte, jak funguje váš vlastní mozek a budete překvapeni tím, že si občas dělá, co chce. Je třeba mu porozumět. Vždyť každý někdy stane před nutností závažného rozhodnutí, které v tu chvíli vyžaduje dokonalou souhru mozku a jeho „majitele“, a jehož důsledky můžeme pociťovat po celý zbývající život. I pro tyto případy je kniha skvělým rádcem a průvodcem. Je psána srozumitelným jazykem a obsahuje konkrétní program deseti kroků výcvikového programu:

1. Schopnost koncentrace a imaginace - jak se soustředit a oživit představivost

2. Stanovení cíle – na základě ujasněných priorit

3. Diagnóza mentální síly – o co se mohu opřít i se zavřenýma očima

4. Zvyšování odolnosti vůči stresu

5. Umět vnímat negativní vlivy a účinně s nimi bojovat

6. Umět zpracovat nevědomé důsledky dřívějších neúspěchů

7. Jednání za hranicemi vlastního ega – niterné Já jako neutrální pozorovatel

8. Poznat a překonat sabotáž ve vlastním nitru – jak překonat věčné odkládání, vlastní pohodlnost, výmluvy

9. Modelování vlastního ideálu

10. Naladění osobnosti na úspěch – odstranit zápornou motivaci, tedy strach z neúspěchuOBSAH:Předmluva

Předmluva ke 2. vydání

1. Úvod

1.1 Použijte metodu, která funguje!

1.2 Jak číst tuto knihu

2. Stavebnice vašeho obchodního úspěchu

2.1 Věnujte víc pozornosti svým myšlenkám

2.1.1 Poznej realitu: teorie versus praxe

2.1.2 Charakteristiky simulace

2.2 Poslání paradigmatu Homo economicus

2.3 Úkoly mozku

2.4 Osobnost – mentální síla jako faktor úspěchu

2.4.1 Kontrola impulzů a disciplína

2.4.2 Soustředění a vytrvalost

2.4.3 Vůle k úspěchu

2.4.4 Ego nebo úspěch

2.4.5 Flow a očekávání

2.4.6 Pozitivní kontrafaktické myšlení versus sebezničení

3. Neuroekonomie – jak funguje váš mozek

3.1 Znáte svůj mozek?

3.1.1 Struktura mozku

3.1.2 Zpracování informací – peníze a mozek

3.1.3 Emoce

3.2 Neoinstitucionalistika a behaviorální finance

3.2.1 Teorie očekávání

3.2.2 Praktické příklady behaviorálních financí

4. Sestavení tréninkového plánu pro úspěšného experta

4.1 Program o deseti krocích

4.1.1 1. krok: Schopnost soustředění a představivosti

4.1.2 2. krok: Stanovení cíle

4.1.3 3. krok: Diagnóza mentální síly

4.1.4 4. krok: Zvýšení odolnosti proti stresu

4.1.5 5. krok: Vnímat negativní vlivy a bojovat proti nim

4.1.6 6. krok: Zpracování podvědomých důsledků předešlých neúspěchů

4.1.7 7. krok: Jednání mimo vliv ega – vnitřní svědek jako neutrální pozorovatel

4.1.8 8. krok: Rozpoznat a překonat vrozený sklon k sabotáži

4.1.9 9. krok: Namodelujte svůj ideál!

4.1.10 10. krok: Vytvoření koloběhu důvěry: Připravte svou osobnost na úspěch

4.2 Shrnutí

4.3 Tipy a triky, jak vydržet

5. Závěrečná úvaha a výhled

Literatura

Prameny

Chcete se na něco zeptat?