133 her pro motivaci a rozvoj týmů (2. roz. vyd.)

Autor: Jaroslava Ester Evangelu, Oldřich Fridrich

  • Kód produktu: 88948
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 176
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-247-3927-4
  • Datum vydání: říjen 2011
  • Vaše cena s DPH: 289 Kč
ks
    V prodeji

Publikace určená lektorům, manažerům, vedoucím týmů a personalistům umožňuje snadno a velmi efektivně zvyšovat motivaci a rozvíjet schopnosti a dovednosti týmů a jejich členů. Velkou předností příručky je rozdělení na 133 srozumitelných her a cvičení s určením konkrétních oblastí, které hra v týmu pomáhá rozvíjet (např. fixace poznatků, komunikace, řízení týmu). U her jsou definovány také body, podle nichž může manažer hodnotit jednotlivé účastníky her. Zjistí tak efektivitu týmové komunikace, formální a neformální vůdcovství, komunikační a vyjednávací dovednosti jednotlivců, jejich motivaci, pozice v týmu, nápaditost a kreativitu, tendence k dalšímu rozvoji apod. Jednotlivá cvičení splní dvojí účel: za prvé posílí týmovou práci, pomohou vzájemnému poznání i zlepšení komunikace a za druhé vedou k odbornému pohledu manažera na jednotlivé členy týmu. Manažer může pomocí této metodiky hledat optimální možnosti motivace a rozvoje podle individuálních odlišností pracovní

ků.Z obsahu
O autorech 8

Předmluva ke druhému vydání 9

TEORETICKÁ ČÁST

1. Od zkušeností k motivačním cyklům 12

2. Proč právě hry? 15

3. Proč team spirit? 18

4. Odbourání stereotypů pomocí hry 21

5. Etický přístup při rozvoji týmu 23

6. Etická rovina pro jednotlivce 25

7. Principy efektivního využívání metody her 27

8. Reálná očekávání při využívání her 29

9. Vyhodnocení výstupů z jednotlivých her 33

10. Využívání a hodnocení předloženého fondu her 36

METODICKÁ ČÁST

1 Akreditace týmu

2 Animace firemního loga

3 Barevná věž

4 Barevné stoly

5 Body v tajence

6 Cesta po Evropě

7 Detaily s pohybem

8 Dlouhý a bystrozraký

9 DNA týmu

10 Dobrý duch týmu

11 Domino

12 Dopis pro kolegu

13 Doplňovačka o firmě/týmu

14 Dotace z EU

15 Dovádivý ekosystém

16 Dvojruká kresba

17 Elektrický proud

18 Emocionální rovnice

19 Firemní hodiny

20 Firemní hrad

21 Geniální mozek týmu

22 Guinnessova kniha rekordů

23 Historické předměty

24 Hra v kostky

25 Chytrá kreditka

26 Ideální pracovník

27 Improvizovaný orchestr

28 Indiánská jména

29 Indikátory dobrého týmu

30 Inteligentní štafeta

31 Interpretace firemního názvu

32 Interpretace pro dítě

33 Inventura delegování

34 Jazykolamy

35 K čemu to slouží?

36 Kancelář mých snů

37 Kódované přivítání

38 Koláž týmového erbu I.

39 Kolečko týmové pochvaly

40 Komunikace dneška

41 Komunikace s lidmi a na lidi

42 Komunikační čtverec

43 Komunikační šachy

44 Kouzelné skládačky

45 Kvadranty správného řešení

46 Labyrint

47 Legenda o naší firmě (týmu)

48 Literární brod přes řeku

49 Lovení zvěře

50 Manažer jako zdroj chyb

51 Mandala "stabilita-progrese"

52 Mistr v žonglování

53 Mnemotechnické mosty

54 Moudrost vládce

55 Nabídka x-hlavé síly

56 Naléhavost a důležitost

57 Nápady v kostce

58 Nápoj pravdy

59 Naslouchání v kostce

60 Naštěstí a bohužel

61 Natáčení reklamy

62 Natural tajenka

63 Nepopulární práce

64 Nerozsekávej uzel, jde-li rozvázat

65 Obrázek na zdi

66 Odborníci v neobvyklém oboru

67 Ohlazování hran

68 Olympijské hry ve flirtování s prací

69 Olympijské kruhy

70 Osobní olympiáda

71 Pamatujete, co jste slyšeli?

72 Pamatujete, co jste viděli?

73 Parettovo pravidlo

74 Parket pro světlušky

75 Pět příčin manažerského nezdaru

76 Po stopách století

77 Pohotová sebeprezentace

78 Polotovar naší firmy

79 Pomoc přírodě

80 Princip kropicí konve

81 Protikonkurenční scénář

82 Předvídání a naslouchání

83 Přemýšlení nad PET láhví

84 Přihořívá, přihořívá, hoří

85 Přísloví ve firmě

86 Psychologické Johariho okénko

87 Ranní nálada

88 Sázka - při řešení konkrétního problému

89 Sebeprezentace

90 Skrytá prezentace firmy

91 Skryté hrozby

92 Skutečně týmová komunikace

93 Slovní rozcvička

94 Spartakiáda na louce

95 Status na poradě

96 Strom paměti

97 "Super" versus "nikoliv"

98 Svačinka od kamaráda

99 Svět pohádek

100 SWOTka podle přírody

101 Symbol moci

102 Štafeta

103 Telefonní seznam

104 Tenis a la česká policie

105 Terapie manažerů

106 Totem firmy

107 Truck produkce

108 Týmová motivace

109 Týmová navigace

110 Týmová škála "správného a možného"

111 Týmová zpětná vazba

112 Týmové hodnoty

113 Týmový provaz

114 Týmový sociogram jinak

115 Týmový stín

116 Udělej zvuk

117 Umělecké foto

118 Umění delegovat

119 Úspěšnost versus průměrnost

120 Veselý začátek

121 Vězeň situace

122 Volební program

123 Výroba mnemotechnických pomůcek

124 Výroba věšáků

125 Výtvarná dílna

126 Vytvoření zásad

127 Vyvrácení mýtů

128 Zabalený kufr

129 Zavírání dveří

130 Zlaté pravidlo

131 "Znělka"

132 Zpráva v láhvích

133 Ztracená delegace

Použitá literatura 176

Chcete se na něco zeptat?