Abeceda DPH 2018

Autor: Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS.

 • Kód produktu: 5718
 • Nakladatelství: ANAG
 • Počet stran: 384
 • Vazba: kroužková
 • ISBN: 978-80-7554-134-5
 • Vydání:5. aktualizované
 • Datum vydání: březen 2018
 • Vaše cena s DPH: 619 Kč
ks
  V prodeji

Kniha je praktickým průvodcem pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty.

Podrobný popis povinností podnikatele v oblasti DPH

V knize Abeceda DPH jsou popsány jednotlivé kroky podnikatele při zahájení podnikatelských aktivit, postup v případě, že splní podmínky pro povinnost registrovat se podle zákona o DPH za plátce nebo za identifikovanou osobu a také povinnosti podnikatele zvlášť v případě první registrace a dále následky, pokud povinnost registrace za plátce nesplní. Čtenář se dozví:

 • kdy vzniká povinnost přiznat daň,
 • jak správně vystavit daňový doklad,
 • co musí obsahovat,
 • jak správně stanovit základ daně,
 • případně jak provést opravu základu daně a výše daně,
 • jak opravit vlastní chyby.

Autoři vysvětlují způsob, jak stanovit správnou sazbu daně při dodání zboží nebo poskytnutí služby, jakou sazbu daně uplatnit u oprav, rekonstrukce a modernizace bytové výstavby nebo u nové výstavby a jak správně uplatnit daň při dodání nemovité věci.

Dále k obsahu publikace

V knize je rovněž řešena problematika obchodování mezi členskými státy, dále problematika dovozu a vývozu zboží a v návaznosti na to, jaké doklady plátce potřebuje pro prokázání těchto plnění. U dokladů na vývoz zboží je upřesněna možnost podání ústního celního prohlášení. Na základě aktuálních informací vydaných GFŘ jsou uvedeny možnosti, jak po 1. 7. 2017 postupovat při podnikání ve společnosti, na příkladech je názorně uvedeno, kdy vzniká povinnost přiznat daň při poskytování různých poukazů, voucherů apod. Rovněž je nastíněn návod, jak řešit nedoložené zničení či ztrátu nebo odcizení obchodního majetku a je vysvětlen institut „nespolehlivé osoby“.

Režim přenesení daňové povinnosti

Dále je v knize uvedeno, jak správně postupovat u režimu přenesení daňové povinnosti a je uveden jeho celkový přehled.

Spolehlivý rádce pro účetní

Plátci jsou také upozorněni na možná rizika neuznání nároku na odpočet daně finančním úřadem a v souvislosti s tím je uvedeno, jak mohou tato rizika minimalizovat, například při poskytování pracovní síly a v dalších případech (GFŘ vydalo upozornění na uplatnění DPH při poskytování pracovní síly). Kniha se věnuje též úskalím při podávání daňových přiznání a dalších podání v případě, pokud nejsou plněny lhůty podle zákona, při podávání dodatečných daňových přiznání i daňových přiznání při zpětné registraci k DPH. Poradí, jak komunikovat se správcem daně, velká pozornost je věnována elektronické komunikaci (elektronická podání).

Elektronická evidence tržeb (EET)

V knize je zvláštní pozornost věnována elektronické evidenci tržeb (EET), jsou zde zpracovány zkušenosti podnikatelů, kteří se do EET již zapojili v rámci 1. a 2. vlny. Je zde rozebrána problematika EET i pro ty, kteří se musí do evidence zapojit od 1. 3. 2018 (3. vlna) a od 1. 6. 2018 (4. vlna).

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?

Související publikace

 • V prodeji
  • Katalogové číslo: 5746
  • Nakladatelství: ANAG
  Cena: 599 Kč Objednat