Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2022 – organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace

Autor: Jaroslava Svobodová

  • Kód produktu: 5797
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: cca 448
  • Vazba: kroužková
  • Datum vydání: vyjde ve 2. pololetí 2022
  • Vaše cena s DPH: cca 660 Kč
ks
    Připravujeme

Obsah publikace, který je zaměřen na všeobecné účetní zásady, základní pojmy účetnictví, rozsah vedení účetnictví, jednotlivé části účetní závěrky, účetní metody a jejich použití, účetní závěrku, dlouhodobý majetek, zásoby, opravné položky, zúčtovací vztahy, jmění, fondy, výsledek hospodaření, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty, náklady a výnosy, podrozvahové účty a dále na účetní souvztažnosti směřované na jednotlivé formy některých vybraných účetních jednotek, je v tomto aktualizovaném vydání výrazně rozšířen o další informace, které vycházejí mimo jiné i z dotazů dotčených účetních jednotek.

Obsahuje příklady postupů účtování

Součástí publikace jsou konkrétní příklady postupů účtování, které jsou stanoveny v souladu s právními předpisy v oblasti účetnictví, zejména v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a další prováděcí právní předpisy (tj. vyhláška č. 383/2009 Sb., vyhláška č. 270/2010 Sb. a vyhláška č. 220/2013 Sb.) včetně ukázek postupů účtování, které vyplývají z ustanovení Českých účetních standardů č. 701 až č. 710.

Komu je publikace určena?

Kniha je určena pro ekonomické, účetní a majetkové pracovníky některých z vybraných účetních jednotek, tj. organizačních složek státu, územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, příspěvkových organizací, státních fondů a Regionálních rad regionů soudržnosti. Autorkou je Jaroslava Svobodová, bývalá metodička účetnictví Ministerstva financí ČR, autorka a spoluautorka řady odborných publikací.

Chcete se na něco zeptat?