Powered by Smartsupp

Akruální účetnictví ve veřejném sektoru

Autor: Jana Vodáková

 • Kód produktu: 65181
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 192
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7357-890-9
 • Datum vydání: říjen 2012
 • Běžná cena s DPH: 355 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -53 Kč
 • Vaše cena s DPH: 302 Kč
ks
  V prodeji
Autorka se v knize zabývá vysvětlením podstaty akruálního principu, akruálního účetnictví a celkového kontextu účetních reforem veřejných financí ve vyspělých zemích světa a u nás. Rozebírá jednotlivé projevy účetní akruálnosti včetně uvedení praktických příkladů a srovnání s řešením dané problematiky Mezinárodními účetními standardy pro veřejný sektor – IPSASs.


Podstatou probíhající účetní reformy veřejných financí je přechod od peněžního účetnictví k účetnictví akruálnímu. Důvodem je skutečnost, že akruální účetnictví je, na rozdíl od tradičního peněžního, schopno generovat informace i o těch hospodářských operacích, které nejsou bezprostředně spojeny s pohybem peněžních prostředků. Tyto operace přitom představují tak významné účetní položky, jakými jsou odpisy dlouhodobého majetku, rezervy nebo opravné položky.Obsah knihy:


http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/akrualni%20ucetnictvi%20obsah.pdf


Chcete se na něco zeptat?