Anglická gramatika - přehledně a komplexně

Autor: Eva Tinková

 • Kód produktu: 57399
 • Nakladatelství: Computer Media
 • Počet stran: 270
 • Vazba: brož., 17x22,5 cm
 • ISBN: 978-80-7402-155-8
 • Datum vydání: březen 2014
 • Běžná cena s DPH: 280 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -34 Kč
 • Vaše cena s DPH: 246 Kč
ks
  Na dotaz

Průvodce anglickou gramatikou přehledně a komplexně shrnuje anglickou gramatiku na úrovni „středně pokročilý“ až „pokročilý“. Kniha je rozdělena na tři hlavní části. První a zároveň největší část, morfologie, se věnuje jednotlivým slovním druhům. Druhá, menší část, rozebírá hlavní otázky týkající se syntaxe. Třetí část pak tvoří přílohy, v nichž jsou uvedeny nejčastější slovesné a předložkové vazby a nepravidelná slovesa.Publikace se snaží maximálně využít srovnávací metody, porovnává tedy především rozdílné použití jednotlivých gramatických jevů v angličtině. Nezapomíná však ani uvádět tyto jevy do protikladu s češtinou.Tento průvodce je tak určen všem, kdo si chtějí dosavadní znalosti anglické gramatiky utřídit a zároveň prohloubit.Stručný obsah:


Morfologie


Podstatná jména

Množné číslo podstatných jmen

Kategorie počitatelnosti

Kategorie určenosti (člen)

Kategorie pádu

Kategorie roduPřídavná jména

Typy přídavných jmen

Použití přídavných jmen

Řazení více přídavných jmen

Stupňování přídavných jmenZájmena

Zájmena osobní, přivlastňovací, zvratná

Zájmena tázací

Zájmena vztažná

Zájmena neurčitá

Korelativní zájmena

Zástupná zájmena

Zájmena ukazovacíČíslovky

Číslovky základní a řadové

Číslovky násobnéSlovesa

Dělení sloves

Tázací dovětky

Neurčité slovesné tvary

Slovesný rod – rod trpný

Slovesný způsob

Modální slovesa

Slovesný časPříslovce

Typy příslovcí

Pozice příslovcí ve větě

Stupňování příslovcí

Příslovce vyjadřující množstvíPředložky

Použití základních předložek

Vyjádření českých pádůSpojky


Syntax


Slovosled

Stavba jednotlivých typů vět

ZáporVěty vedlejší

Věty předmětné

Věty podmínkové

Věty časové

Věty způsobové

Věty účelové

Vedlejší věty účinkové


Přílohy


Předpony a přípony

Předpony

PříponyNepravidelná slovesa

Tvary nejčastějších nepravidelných sloves

Příklady použití nepravidelných slovesNeurčité slovesné tvary

Infinitiv

Gerundium

Infinitiv i gerundium

KonjunktivPředložky

Podstatné jméno + předložka

Sloveso + předložka

Přídavné jméno + předložka

Vícepředložkové vazby

Chcete se na něco zeptat?