Powered by Smartsupp

Aplikace práva EU v ČR - vybrané problémy

Autor: Michal Šejvl a kolektiv

  • Kód produktu: 45271
  • Nakladatelství: Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
  • Počet stran: 250
  • Vazba: brož., A5
  • ISBN: 978-80-904024-3-0
  • Datum vydání: květen 2010
  • Vaše cena s DPH: 242 Kč
ks
    V prodeji
Publikace přináší některé poznatky o působení práva EU na české právo nejen na úrovni legislativy (většinou problémy transpozice směrnic), ale snaží se postihnout i soudní aplikaci ve vybraných oblastech českého právního řádu. Kromě obecných otázek týkajících se aplikace práva EU jakožto praxe a problémů ústavního práva (institucionální problematika, dělba moci, lidská práva, občanství, legitimita) se zabývá působením práva EU v konkrétních oblastech jako je právo obchodních společností, právo ochrany spotřebitele, aplikace společné zemědělské politiky, právní úprava náhrady škody na zdraví a náhrady imateriální újmy a autorské právo. Kniha je určena především právnické veřejnosti zabývající se těmito aktuálními problémy interakce práva EU a práva českého.

Chcete se na něco zeptat?