Atomový zákon - Komentář

Autor: JUDr. J. Handrlica Ph.D., I. Galovcová, J. Tlapák Navrátilová, J. Bláha, Š. Kochánek, L. Veselý

 • Kód produktu: 66532
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 760
 • Vazba: váz,. 16 x 22 cm
 • ISBN: 978-80-7552-614-4
 • Datum vydání: duben 2023
 • Běžná cena s DPH: 2 450 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -245 Kč
 • Vaše cena s DPH: 2 205 Kč
ks
  V prodeji

Atomový zákon č. 263/2016 Sb. upravuje komplexně celou oblast atomové energie a zároveň integruje všechny dotčené související podoblasti, kterými jsou zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, monitorování ozáření, zvládání radiační mimořádné události, nakládání s radioaktivním odpadem atd. Nenalezneme zde však právní úpravu odpovědnosti za jadernou škodu, jakožto případ zvláštní odpovědnosti za škody, která byla ponechána v hlavě páté zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), a která prakticky zbyla jako jediná část z předchozí právní úpravy.

Autorský tým sestavený z řad akademiků, advokátů a zaměstnanců národního dozorového orgánu přichází s prvním uceleným komentářem atomového zákona č. 263/2016 Sb., jehož součástí je i komentář hlavy páté zákona č. 18/1997 Sb. upravující občanskoprávní odpovědnost za jaderné škody.

Cílem unikátního komentáře je nejenom poskytnout vodítko k interpretaci jednotlivých ustanovení, ale také nastínit jejich vazbu na existující závazky plynoucí České republice z práva mezinárodního a z práva evropského – zejména tedy práva Evropského společenství pro atomovou energii. Cílem je rovněž přispět ke kultivované a objektivní aplikaci jednotlivých ustanovení atomového zákona, a to nejenom ze strany správních orgánů, ale také správních soudů, a být užitečným zdrojem informací i pro zákonodárce při jeho úvahách de lege ferenda.

Chcete se na něco zeptat?